DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Hà Nội: Đề nghị rà soát số bệnh viện sẽ cải tạo, xây mới giai đoạn 2021-2025 theo Chương trình 08-CT/TU

Linh Nguyễn
19-04-2021 20:17
Kinhtedothi-Hôm nay (19/4), HĐND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 91/HĐND-VHXH gửi UBND TP về việc báo cáo một số nội dung để triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Thường trực HĐND TP và Chương trình 08-CT/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy khóa XVII "về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025".

Theo đó, Thường trực HĐND TP đề nghị UBND TP chỉ đạo rà soát, báo cáo một số nội dung: Thứ nhất, tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TP (quy mô, đặc điểm, khả năng thoát nghèo, cận nghèo...); kế hoạch thực hiện Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 17/1/2021 quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; đề xuất tiêu chí chuẩn nghèo của TP giai đoạn 2021-2025 và cân đối nguồn lực, giải pháp đến năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của TP.

Thứ hai, thực trạng hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy, tình hình hoạt động...); đề xuất kế hoạch đầu tư, cải tạo nâng cấp các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2025 (Trung tâm điều dưỡng người có công, Trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện...).

Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP Hà Nội khảo sát thực tế hoạt động tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội

Thứ ba, tình hình, kết quả công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây mới các bệnh viện giai đoạn 2016-2020; số bệnh viện dự kiến cải tạo, nâng cấp, mở rộng, đầu tư xây dựng mới giai đoạn 2021-2025 để hoàn thành chỉ tiêu 30-35 giường bệnh/vạn dân (nêu cụ thể số lượng bệnh viện, số giường bệnh, địa điểm, thời gian, nguồn vốn thực hiện).

Thứ tư, thực trạng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực của hệ thống trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2016-2020; kế hoạch đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho trạm y tế xã để duy trì chuẩn theo quy định của Bộ Y tế trong giai đoạn 2021-2025 (cụ thể số lượng, nhu cầu đầu tư theo từng địa bàn quận, huyện, thị xã).

Thứ năm, thực trạng người dân được quản lý sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế; kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện chỉ tiêu “Tỷ lệ 100% người dân được quản lý sức khỏe” đề ra tại Chương trình 08-CT/TU (nêu cụ thể phương án triển khai thực hiện).

Thường trực HĐND TP đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ngành liên quan xây dựng báo cáo đảm bảo chất lượng, tiến độ, gửi báo cáo Thường trực HĐND TP trước ngày 5/5/2021.