DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội đề xuất cắt giảm hội họp, tăng học tập kinh nghiệm mô hình điển hình trong công tác thi đua

Thủy Tiên
29-07-2019 13:17
Kinhtedothi – Tham luận tại hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019 của Cụm thi đua 5 TP trực thuộc T.Ư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu đề xuất cần đổi mới hoạt động Cụm thi đua theo hướng giảm hội họp; tạo điều kiện thăm quan, học tập kinh nghiệm các mô hình điển hình tiên tiến tại các địa phương, đơn vị.
Ngày 29/7, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng năm 2019 tại Hà Nội - đơn vị Cụm phó Cụm thi đua.
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu tham luận tại hội nghị. 
Nhiều mô hình mới, cách làm hay
Tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu cho biết: Nhằm đổi mới công tác thi đua khen thưởng, TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ một số giải pháp trọng tâm sau:
Thứ nhất, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng tăng cường kỷ cương hành chính. Với phương châm “5 rõ”: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả” và “Một việc - Một đầu mối xuyên suốt”; kiểm tra công vụ, chấn chỉnh lề lối làm việc, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu. Cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và minh bạch hơn; thực hiện “Năm Kỷ cương hành chính” gắn với phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng.
Đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong toàn hệ thống chính trị phù hợp với mô hình tổ chức mới theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển theo hướng “Xác định lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là đối tượng để phục vụ”; tổ chức các hội nghị chuyên đề đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; xây dựng, điều chỉnh các cơ chế, chính sách để cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp và đẩy mạnh thu hút đầu tư. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, rút gọn thủ tục hành chính; xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước.
Thứ hai, việc tổ chức các phong trào thi đua được đổi mới về nội dung, luôn bám sát và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của T.Ư, TP; các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng giai đoạn để triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, vận dụng linh hoạt, sáng tạo như: Hướng các đơn vị tập trung lựa chọn những khâu yếu, việc khó để xây dựng mô hình, giải pháp và phát động các phong trào thi đua chuyên đề với mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tổ chức các phong trào thi đua đặc thù toàn Thành phố có sức lan tỏa như phong trào: “Người tốt, việc tốt”; “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Trật tự văn minh đô thị”, “An toàn thực phẩm”, “Kỷ cương hành chính”,…
Trong các phong trào thi đua đã có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả như: Mô hình “Tổ công tác liên ngành Thành phố giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư; mô hình “Chính quyền thân thiện, trách nhiệm” của quận  Nam Từ Liêm, quận Long Biên; mô hình “Đường có hoa, nhà có số, phố có tên” trong xây dựng Nông thôn mới của huyện Đan Phượng; Công an Hà Nội triển khai cấp căn cước công dân lưu động tại trụ sở cơ quan, đơn vị có nhu cầu lớn; tổ chức cấp đăng ký mô tô điện, xe máy điện tại các trường học, khu đô thị, khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.
Thứ ba, công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến được chú trọng, đổi mới với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả như: Giao Ban Thi đua - Khen thưởng hằng tuần tổng hợp, lựa chọn một số gương điển hình tiêu biểu để UBND TP có văn bản chỉ đạo các cơ quan truyền thông của Thành phố và các địa phương đơn vị tuyên truyền, học tập làm theo điển hình (từ đầu năm đến nay Thành phố đã có 8 văn bản chỉ đạo tuyên truyền được 74 gương ĐHTT, NTVT); triển khai có hiệu quả Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; tiếp tục nâng cao hiệu quả Tổ công tác phát hiện, đề xuất khen thưởng gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến từ thành phố đến cơ sở nhằm hướng toàn bộ người dân, các ngành, các cấp cùng tham gia, phát hiện và giới thiệu gương người tốt, việc tốt; qua đó việc đề xuất, khen thưởng, tôn vinh, nêu gương được kịp thời hơn, đối tượng khen thưởng được mở rộng đến các tầng lớp nhân dân ở nhiều lĩnh vực hoạt động, công tác.
Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2019, TP đã khen thưởng được 381 gương điển hình là công nhân, nông dân, cán bộ cơ sở và người lao động trực tiếp. TP đã chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng phối hợp với các cơ quan báo, đài của T.Ư và TP mở các chuyên trang, chuyên mục về công tác thi đua, khen thưởng, cụ thể như: Tạp chí Thi đua - Khen thưởng Trung ương với chuyên mục “Gương sáng Thủ đô” và chương trình tọa đàm trực tuyến “Nhớ lời Bác dạy”; Báo Nhân Dân với chuyên trang Hà Nội; Đài PT-TH Hà Nội với chuyên mục“Người tốt quanh ta” tuyên truyền mỗi ngày 01 gương điển hình trong Chương trình Hà Nội buổi sáng cùng 06 chương trình tọa đàm về gương ĐHTT, NTVT trên các lĩnh vực; Báo Hànộimới với chuyên mục “Nét đẹp người Thủ đô” và chương trình tọa đàm trực tuyến “Cho đi là còn mãi”; Báo Kinh tế & Đô thị với chuyên mục “Người tốt, việc tốt” và 01 chương trình tọa đàm giao lưu trực tuyến nhân dịp kỷ niệm 20 năm “Thành phố vì hòa bình”; và 02 trang chuyên đề“Những bông hoa đẹp Thủ đô”,“Mô hình mới, cách làm hay” trên mạng xã hội Facebook.
Nét mới của công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến là việc TP chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng TP phối hợp với các Cụm thi đua thuộc TP tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019. Đến nay, đã có 03 Cụm thi đua khối quận, huyện tổ chức thành công 03 chương trình giao lưu, tọa đàm điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Hoạt động trên đã được Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cấp, các ngành và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao, góp phần lan tỏa, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, hành động đẹp trong cộng đồng.
Với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của Thủ đô đạt được kết quả tích cực: Tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn tăng 7,21%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 132.134 tỷ đồng (đạt 50,2% dự toán). Hoạt động xuất khẩu tăng 5,4% so cùng kỳ; nhập khẩu tăng 4,6%. Vốn đầu tư xã hội trên địa bàn đạt 140.000 tỷ đồng (tăng 10,5% so cùng kỳ).
Số doanh nghiệp mới được thành lập là 13.690 doanh nghiệp; tổng số vốn đăng ký thành lập mới là 143.700 tỷ đồng (tăng 10%). Lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 14,4 triệu lượt người (tăng 17,2% so cùng kỳ). Sự nghiệp văn hóa tiếp tục phát triển, tổ chức tốt công tác phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội. Giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về chất lượng và số lượng các giải. Quốc phòng an ninh được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hà Nội hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 xếpthứ 9/63, tăng 4 bậc, hoàn thành sớm 02 năm mục tiêu nhiệm kỳ; chỉ số cải cách hành chính giữ vững vị trí 2/63; Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền (SIPAS) tăng 16 bậc...
Đề xuất cắt giảm hội họp
Để công tác thi đua, khen thưởng của các TP và Cụm Thi đua tiếp tục được phát huy hơn nữa trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu đề xuất, kiến nghị cần đổi mới hoạt động Cụm thi đua theo hướng giảm hội họp gắn với tổ chức hội thảo, sinh hoạt chuyên đề về đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tạo điều kiện thăm quan, học tập kinh nghiệm các mô hình điển hình tiên tiến tại các địa phương, đơn vị.
Ngoài ra, đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư sớm tham mưu sửa đổi Luật thi đua, khen thưởng và Nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó quan tâm để các ban, bộ, ngành, địa phương được chủ động tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng theo thẩm quyền. Đặc biệt không quy định cứng là phải họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng để xét khen thưởng cấp Nhà nước được kịp thời.