DÒNG SỰ KIỆN. * XUÂN CANH TÝ 2020 * 90 NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM * HĐND TP HÀ NỘI VỚI CỬ TRI THỦ ĐÔ * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội: Dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đạt 68.842 tỷ đồng

Lâm Nguyễn
24-07-2019 10:09
Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hà Nội vừa ban hành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”.
Tin liên quan
  • Hà Nội đầu tư 76.451 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới Hà Nội đầu tư 76.451 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Theo thống kê, đến nay, toàn TP có 450 tổ chức tín dụng và chi nhánh tổ chức tín dụng với 2.182 điểm giao dịch. Mạng lưới rộng khắp tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng thu hút được một khối lượng vốn không nhỏ phục vụ cho việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội của mọi thành phần kinh tế.
Những năm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hà Nội đã chủ động triển khai cơ chế chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai đồng bộ các biện pháp, hướng dòng vốn tín dụng vào khu vực nông nghiệp - nông thôn.
 Con đường bích họa tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng 
Đến 30/6/2019, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 3.287.945 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng đạt 1.980.257 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đạt 149.172 tỷ đồng, trong đó: Dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội đạt 68.842 tỷ đồng.
Các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội đã chủ động tham gia đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn mới. Trong đó, các ngân hàng thương mại dẫn đầu với số dư nợ cho vay lớn nhất. Đến 30/6/2019 đạt 56.757 tỷ đồng, gồm 94.332 khách hàng cá nhân và 1.634 doanh nghiệp, hợp tác xã chiếm tỷ trọng 82,44% dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới của toàn ngành Ngân hàng Hà Nội.
Tiếp theo là Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ cho vay đạt 5.231 tỷ đồng, với 185.911 khách hàng cá nhân và 9 doanh nghiệp, hợp tác xã chiếm tỷ trọng 7,6% dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới toàn ngành. Các tổ chức tín dụng khác có dư nợ cho vay đạt 6.854 tỷ đồng, với 51.041 khách hàng cá nhân, chiếm tỷ trọng 9,96%.