DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Hà Nội lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020)

31-03-2015 18:23
Kinhtedothi - TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành, quận huyện, thị xã tổ chức thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) TP Hà Nội và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.
Ngày 30/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã ký ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND yêu cầu các Sở, ngành, quận huyện, thị xã tổ chức thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) TP Hà Nội và lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

Kế hoạch nhằm đánh giá chính xác tình hình, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố; rà soát, cập nhật chính xác thông tin về các công trình, dự án chưa hoặc không có khả năng thực hiện.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo đó, UBND TP chỉ đạo phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 của thành phố trong thời gian qua. Xác định nhu cầu sử dụng đất bổ sung của các bộ, ngành trung ương và nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và theo nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016 - 2010 TP Hà Nội. Lập bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016 - 2020 TP Hà Nội. Giải pháp thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016 - 2020 TP Hà Nội.

Về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử đụng dất năm 2016 cấp huyện, UBND TP yêu cầu phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 của cấp huyện trong thời gian qua. Xác định nhu cầu sử dụng đất bổ sung của các bộ, ngành trung ương, của thành phố và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2016 - 2020. Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất thành phố và diện tích theo nhu cầu sử dụng đất từng năm đến từng đơn vị hành chính cấp xã trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện. Lập bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện. Giải pháp thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử đất năm 2016 cấp huyện.
TAG: