DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ WEF ASEAN 2018 * HÀ NỘI SAU 10 NĂM MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội: Nâng cao tinh thần phục vụ, văn hóa ứng xử chuẩn mực nơi công sở

D. Tùng
13-10-2017 14:12
Kinhtedothi - Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, văn hóa ứng xử chuẩn mực nơi công sở. Chỉ đạo thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc TP Hà Nội.
Tin liên quan
Đó là một trong những nội dung tại báo cáo về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nêu tại Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI diễn ra ngày 13/10.
Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2017 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước trên địa bàn TP như: Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Hội nghị các Quan chức cấp cao APEC lần thứ II, kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ...
Bên cạnh đó, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực; thời tiết diễn biến phức tạp; bệnh dịch sốt xuất huyết lan rộng.
 Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI diễn ra ngày 13/10.
Bám sát chỉ đạo của Trung ương và nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố trong “Năm kỷ cương hành chính 2017”, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, với quyết tâm chính trị cao, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội TP chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác và triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm
9 tháng đầu năm 2017, Thành ủy và các cấp ủy đảng từ TP tới cơ sở đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá; khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của TP 9 tháng đầu năm 2017; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.
Cụ thể, lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Thành ủy và các cấp ủy đảng đã chủ động tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.
Ban hành và chỉ đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội gắn với Chỉ thị 15 của Thành ủy về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các cấp, ngành, quận, huyện, thị, xã, phường, thị trấn đã tập trung rà soát đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc phức tạp; đôn đốc, giải quyết, không để tồn đọng, phức tạp kéo dài.
Tiếp tục triển khai bài bản, khoa học, đồng bộ Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TP.
Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị; đánh giá toàn diện kết quả đạt được, đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện và kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để tập trung chỉ đạo, giải quyết, tạo điều kiện để Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.
Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, công tác cán bộ được quan tâm chỉ đạo. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và thực hiện Nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác nội chính, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng. Công tác tuyên giáo, dân vận tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, chất lượng ngày càng được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của Thành ủy có nhiều đổi mới; tăng cường đi cơ sở kiểm tra, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân nghiêm túc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2016 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII).
Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đạt kết quả tích cực. Kinh tế tăng trưởng khá; thu ngân sách, thu hút vốn đầu tư tăng cao hơn so cùng kỳ; giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát.
Việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” có chuyển biến rõ nét; cải cách hành chính được đẩy mạnh; tăng cường ứng dụng CNTT, rút ngắn và công khai minh bạch thủ tục hành chính, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Quản lý đô thị được tăng cường, có nhiều đổi mới trong công tác chỉnh trang đô thị; quản lý hè phố, vệ sinh môi trường được duy trì, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm cơ bản. Bộ mặt đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp hơn; xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo; sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; tập trung phòng, chống, kiềm chế dịch bệnh sốt xuất huyết.
Tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính
Về nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2017, đồng chí Vũ Đức Bảo nhấn mạnh, các cấp, các ngành từ TP đến cơ sở tiếp tục đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2017, tập trung vào các nhiệm vụ sau:
Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình công tác năm 2017 để tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch, đề án thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy; tăng cường tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các chương trình.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và đôn đốc việc thực hiện khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong thực thi công vụ.
Tập trung chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/2/2012 của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thuộc TP Hà Nội”.
Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý”, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn và năng lực, phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô. Tiếp tục thực hiện Đề án thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, văn hóa ứng xử chuẩn mực nơi công sở. Chỉ đạo thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc TP Hà Nội.
Tiếp tục thực hiện công tác giám sát chuyên đề, kiểm tra đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm theo chương trình công tác năm 2017; tăng cường đi cơ sở nắm tình hình địa bàn; duy trì việc tiếp đảng viên, công dân, tiếp nhận, phân loại xử lý giải quyết các đơn thư khiếu nại kỷ luật đảng, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, tập trung vào 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của TP và các vấn đề bức xúc, nổi cộm...