DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội: Phê duyệt danh sách, kinh phí chi trả 5 công chức, viên chức được nghỉ tinh giản biên chế

D. Tùng
26-12-2018 04:46
Kinhtedothi - Tổng kinh phí chi trả 5 công chức, viên chức được nghỉ tinh giản biên chế là 699.198.000 đồng từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2018 của ngân sách Thành phố.
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ngày 21/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6897/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014, của Chính phủ (đợt 5) năm 2018.
Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí để chi trả cho 05 công chức, viên chức được nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định: số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ, trong đó: Quận Nam Từ Liêm: 1 người; huyện Gia Lâm: 1 người; huyện Phúc Thọ: 1 người; Sở Xây dựng: 2 người.
Tổng kinh phí là 699.198.000 đồng từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2018 của ngân sách Thành phố.
Các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức được nghỉ tinh giản biên chế có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí ngân sách Thành phố cấp bổ sung và sử dụng các nguồn hợp pháp khác để thực hiện chi trả cho công chức, viên chức theo đúng chế độ, chính sách. Sở Nội vụ, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định.