DÒNG SỰ KIỆN. * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội: Phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trộm cắp

Như Hương
26-09-2019 14:06
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành Công văn số 4152/UBND-NC về việc Phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp trên địa bàn.
Công văn nêu rõ, xét đề xuất của Công an TP tại văn bản số 6888/CAHN-PV01 ngày 10/9/2019 về việc phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sân trên địa bàn (từ ngày 15/9/2019 đến 14/11/2019), UBND TP Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt 6 nội dung.
Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, thủ trưởng các đơn vị đối với công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm nói chung với tội phạm xâm phạm trật tự xã hội nói riêng.
 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng, phổ biến cho người dân về phương thức thủ đoạn của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; các cơ quan, doanh nghiệp, trường học... tăng cường công tác bảo vệ trụ sở, tổ chức lắp đặt hệ thống bảo vệ trong trụ sở, đôn đốc lực lượng bảo vệ cơ quan, trường học, nhất là trụ sở ngân hàng, kho bạc, quỹ tín dụng nêu cao tinh thần cảnh giác, bố trí đủ lực lượng bảo đảm an toàn cho cơ sở.
Thứ ba, huy động sự tham gia tích cực của toàn dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của Nhân dân. Vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia vào việc phát hiện, bắt giữ và cung cấp các thông tin về các ổ nhóm tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản....Thứ tư, chủ động phát hiện những sơ hở,
thiếu sót trong công tác quản lý về an ninh, trật tự đối với từng địa bàn, đồng thời hạn chế các nguyên nhân, điều kiện để tội phạm lợi dụng gây án.
Thứ năm, tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an về nhân lực, vật lực tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng công an các cấp thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm đạt mục đích, chỉ tiêu đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp.
Thứ sáu, giao Công an TP hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, tống hợp, báo cáo kết quả. Đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm./.