DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội sẽ thành lập mới hai cụm công nghiệp tại huyện Hoài Đức

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
29-05-2020 19:04
Kinhtedothi. - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2623-TB/TU về kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Huyện ủy Hoài Đức ngày 16/5/2020....
Tin liên quan
  • Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Định hướng phát triển thành quận là động lực để Hoài Đức bứt phá mạnh mẽ Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Định hướng phát triển thành quận là động lực để Hoài Đức bứt phá mạnh mẽ
Theo nội dung Thông báo số 2623-TB/TU, cơ bản đồng tình với các kiến nghị, đề xuất của Huyện ủy Hoài Đức tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ giao Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; xác định lộ trình, tiến độ thực hiện đối với từng nội dung đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hoài Đức trong thời gian tới.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc với Huyện ủy Hoài Đức ngày 16/5/2020.
Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu, trong quá trình giải quyết, Ban Cán sự đảng UBND TP, Huyện ủy Hoài Đức, các sở, ban, ngành tăng cường trách nhiệm, sâu sát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thường xuyên báo cáo Thành ủy và Bí thư Thành ủy về kết quả triển khai thực hiện.
Theo phụ lục kèm thông báo nêu trên, Bí thư Thành ủy đã kết luận chỉ đạo giải quyết 5 nhóm kiến nghị, đề xuất của huyện với 10 kiến nghị cụ thể về quy hoạch, phát triển hạ tầng, phát triển đô thị, tài chính - ngân sách và phát triển sản xuất, kinh doanh.
Theo Bí thư Thành ủy, định hướng phát triển huyện thành quận là động lực để huyện Hoài Đức tập trung bứt phá mạnh mẽ. Huyện cần rà soát hiện trạng kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh, định hướng quy hoạch; Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 2020-2025 theo hướng quận phát triển mới của Thủ đô Hà Nội.
Cụ thể, huyện cần xác định lại chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phải đặt mục tiêu cao hơn, nhất là đối với sản xuất nông nghiệp. Huyện thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; rà soát lại toàn bộ quy hoạch để phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Quy hoạch phát triển đô thị phải gắn với quá trình đô thị hóa; xây dựng nông thôn mới phải gắn với đô thị và kết nối hài hòa giữa đô thị và nông thôn.
Bên cạnh đó, huyện phải tăng cường quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rà soát lại toàn bộ các dự án chậm triển khai; phát huy hiệu quả các dự án và xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, vi phạm quy định. Phát triển đô thị phải gắn với tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường, nhất là giải quyết các vấn đề môi trường các cụm công nghiệp, làng nghề.
Trước đó, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo số 2606-TB/KL thông báo Kết luận của Thường trực Thành ủy về việc thành lập Cụm công nghiệp Dương Liễu giai đoạn 2 (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Theo đó, Thường trực Thành ủy thống nhất đồng ý về nguyên tắc chủ trương lập Cụm công nghiệp Dương Liễu giai đoạn 2 theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội. Còn tại văn bản số 2607-TB/TU, sau khi xem xét tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND TP, Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất đồng ý về nguyên tắc chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Đông La (huyện Hoài Đức) theo đề xuất.
 Thành ủy Hà Nội đã thống nhất về nguyên tắc chủ trương lập Cụm công nghiệp Đông La và Dương Liễu (giai đoạn 2).
Để thực hiện, Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành có liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, công tác thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, giao đất cho chủ đầu tư, cho thuê đất và xác định tiều thuê đất phải phù hợp với kết hoạch sử dụng đất, quy định của pháp luật.
Đặc biệt, phải đảm bảo việc thành lập Cụm công nghiệp Đông La, Cụm công nghiệp Dương Liễu – giai đoạn 2 phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch sử dụng đất huyện Hoài Đức, các Quy hoạch ngành có liên quan, Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội hay đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận.
Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý phải đảm bảo việc lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án các đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông La tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý sau đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đồng bộ, đúng quy hoạch và thiết kế kỹ thuật... Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư phải cam kết hoàn thành dự án theo đúng quy định và đúng tiến độ đã đề ra; nhất là phải đầu tư xây dựng cụm công nghiệp theo hướng công nghiệp xanh, sạch và ứng dụng khoa học công nghệ cao.
Thường trực Thành ủy cũng giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND huyện Hoài Đức làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân, không để phát sinh các khiếu kiện phức tạp.