DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội tạo bước đột phá mới trong công tác cán bộ

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
18-01-2019 17:39
Kinhtedothi - Sáng 18/1, Ban Tổ chức T.Ư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã có phát biểu tham luận về công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Hà Nội tại Hội nghị này.
Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu Hội trường Bộ Quốc phòng.
Theo đó, phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, trong năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo có kết quả toàn diện các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, tập trung vào những khâu khó, việc mới.
Trong đó, trọng tâm là tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, nghiêm túc, bài bản, khoa học, sáng tạo Nghị quyết số 18-NQ/TƯ, Nghị quyết số 19-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ; triển khai xây dựng Đề án tổng thể thực hiện một số mô hình thí điểm và đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi với bước đi, lộ trình cụ thể.
Với phương châm “việc dễ triển khai trước”, “vừa làm vừa rút kinh nghiệm”, “chọn địa bàn để thực hiện”, Đề án đã lựa chọn 6 mô hình thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị; 3 mô hình hợp nhất tổ chức. Mỗi mô hình thí điểm đều có nguyên tắc, tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn riêng. Đến nay, đã có 24/30 quận, huyện, thị ủy thực hiện mô hình Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện; có 4 Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.
Bên cạnh đó, tính đến nay toàn TP đã giảm 74 ban chỉ đạo thuộc TP; giảm 59 phòng, ban; giảm 182 cán bộ cấp phòng, giảm 27 ban quản lý dự án, 2 quỹ, giảm 99 lãnh đạo các ban quản lý dự án. Các quận, huyện, thị xã đã hoàn thành phương án tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc khối chính quyền và sắp xếp các đơn vị trực thuộc; sau sắp xếp đã giảm 128 đầu mối. TP cũng đã giảm 248 đơn vị sự nghiệp và có 125 đơn vị sự nghiệp công lập đã chuyển sang tự chủ...
Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng cho biết, trong năm 2018, TP Hà Nội đã chỉ đạo thực hiện, tạo bước đột phá mới trong công tác cán bộ. Trong đó, trọng tâm là đánh giá cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh.
Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Trưởng ban Tổ chức T.Ư khi về làm việc với Thành ủy Hà Nội và quận Long Biên, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã nhân rộng mô hình đánh giá cán bộ hàng tháng của Quận ủy Long Biên bằng việc xây dựng Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 về “Ban hành khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị TP” với các thang điểm cụ thể; tổ chức tập huấn và triển khai đồng bộ trong cả hệ thống chính trị của TP bắt đầu từ ngày 1/7/2018. Thực hiện một trong tám nhiệm vụ Nghị quyết 26-NQ/TW (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
Sau hơn 6 tháng thực hiện, kết quả bước đầu cho thấy, việc đổi mới công tác đánh giá cán bộ của TP đã giúp phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, siết chặt kỷ cương, chuẩn hóa và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng; tạo môi trường sáng tạo, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng địa phương, đơn vị.
Làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nêu 2 kiến nghị, đề xuất với T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, thực hiện Kết luận số 22-KL/TƯ của Bộ Chính trị, Hà Nội đang triển khai xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Hiện nay, đề án đã cơ bản được hoàn thiện, dự kiến sẽ trình Bộ Chính trị trong thời gian tới. Để việc thực hiện Đề án có tính khả thi cao, TP kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Tổ chức T.Ư và các bộ, ban, ngành quan tâm, tạo cơ chế thuận lợi cho Hà Nội; tăng cường phân cấp để thành phố được tự chủ trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tổ chức biên chế, tiền lương, công tác cán bộ.
Ngoài ra, năm 2018, Ban Tổ chức T.Ư đã xây dựng và tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành rất nhiều Đề án, văn bản chỉ đạo có tính đột phá, mới và khó. Để thực hiện có kết quả, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Tổ chức T.Ư tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện. Thường xuyên tổ chức trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các địa phương, nhất ở những địa phương có mô hình mới, cách làm sáng tạo, đảm bảo có sự thống nhất trong hệ thống và tạo sức mạnh của toàn ngành tổ chức.