DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Hà Nội tạo sự thống nhất trong thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

D. Tùng
13-04-2021 16:40
Kinhtedothi - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND (ngày 12/4/2021) về việc triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP, ngày 29-3-2021, của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14, ngày 27/11/2019, của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.
Tin liên quan
  • Khẩn trương, chủ động để chuẩn bị triển khai quản lý theo mô hình chính quyền đô thị Khẩn trương, chủ động để chuẩn bị triển khai quản lý theo mô hình chính quyền đô thị
 Ảnh minh họa (Ảnh: Phạm Hùng)
Kế hoạch nêu rõ, việc tổ chức thực hiện mô hình chính quyền đô thị phải đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp. Sau khi sắp xếp, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở phường hoạt động ổn định, bình thường; tổ chức, bộ máy của UBND các phường tinh gọn, công tác điều hành hoạt động giữa UBND quận, thị xã và UBND phường bảo đảm đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt các giao dịch hành chính, dân sự giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức và công dân.
Theo kế hoạch, UBND thành phố sẽ chủ trì tổ chức hội nghị của thành phố về phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ và triển khai các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện của thành phố; thảo luận các biện pháp tổ chức, thực hiện.
Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP để cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững những nội dung cơ bản và thực hiện đúng quy định, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị.
Trong đó, công tác tuyên truyền cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với từng đối tượng, các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.
Trong khi đó, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan ban hành hướng dẫn về điều kiện, quy trình, hồ sơ chuyển chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường (đang là cán bộ cấp xã), công chức cấp xã tại phường thành công chức hành chính theo quy định tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP.