DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI 2018-HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * HÀ NỘI SAU 10 NĂM MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH * KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội: Tập trung hoàn thiện dự thảo về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Nguyên Hưng
10-01-2017 09:45
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 04/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 và Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND thành phố về cơ bản phù hợp quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do có nhiều cơ chế, chính sách cá biệt ban hành dẫn đến bất cập trong tổ chức thực hiện. Chủ trương của thành phố là ban hành một quyết định mới thay thế cho các quyết định nêu trên của UBND thành phố để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc áp dụng chính sách, pháp luật. 

 Ảnh minh họa

Quy định mới ban hành phải cụ thể, phù hợp, cập nhật nội dung chỉ đạo mới của thành phố về phân cấp, ủy quyền; chính sách tái định cư tại các quận, huyện thị xã phải gắn kết với định hướng phát triển đô thị của Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050; xây dựng khung chính sách để cấp huyện chủ động áp dụng; thực hiện, hạn chế việc ban hành cơ chế đặc thù cho từng dự án.
Về lộ trình nghiên cứu, ban hành: Giao Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố chủ trì phối hợp cùng sở, ngành liên quan rà soát, xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND, làm rõ những mặt được, những tồn tại, bất cập (nêu cụ thể từng dự án) báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/1/2017.
Dự thảo quy định, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã và một số tổ chức, cá nhân liên quan; hoàn thiện tờ trình, dự thảo quyết định báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/2/2017.
Trong thời gian nghiên cứu ban hành, yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện hai Quyết định trên. Đối với các khó khăn, vướng mắc tại các dự án, UBND quận, huyện, thị xã, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố đề xuất cụ thể, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo thực hiện.
Giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng chủ trì, phối hợp cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản chỉ đạo, hoàn thiện nội dung báo cáo, nội dung dự thảo quy định, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố trong tháng 2/2017.