DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội: Tập trung tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi, tuyển sinh đầu cấp

D. Tùng - Việt An
07-07-2020 23:40
Kinhtedothi - Chủ trì họp Ban chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm học 2020; thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021, tại Thông báo số 233/TB-VP ngày 01/7/2020, đồng chí Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND Thành phố kết luận chỉ đạo một số nội dung quan trọng.
Trong đó, giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2020, Kế hoạch tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2020 - 2021, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chỉ đạo của Thành phố.
 Ảnh minh họa 
Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các trường tổ chức ôn thi, hướng dẫn đầy đủ phấn đấu học sinh Hà Nội có chất lượng thi tốt; Tổ chức tập huấn Quy chế thi, tổ chức thi đối với các đối tượng tham gia trong quá trình tổ chức thi; Tăng cường và tiếp tục phổ biến, tuyên truyền về Quy chế thi đến các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh và các em học sinh.
Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch thanh tra theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuân thủ quy định pháp luật và Thành phố.
Các Sở, ngành căn cứ nhiệm vụ phân công của Ban chỉ đạo và kế hoạch của Thành phố để thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.
Yêu cầu các quận, huyện, thị xã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thi, tuyển sinh trên địa bàn.
Văn phòng UBND Thành phố (Trung tâm tin học Công báo) chủ động, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo hạ tầng kỹ thuật vận hành thông suốt, an toàn, bảo mật thông tin phục vụ triển khai phần mềm Quản lý giáo dục Hà Nội (HaNoiEdu); đảm bảo phần mềm HaNoiEdu vận hành ổn định, kịp thời khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình triển khai; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ thuộc các cơ sở giáo dục trực thuộc Thành phố sử dụng thành thạo phần mềm HaNoiEdu.
Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của pháp luật và Thành phố.