DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội thông qua 6 nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền HĐND TP

Hồng Thái - Ảnh: Thanh Hải
08-07-2019 16:35
Kinhtedothi - Chiều 8/7, với 96/96 đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP. Các mức chi mới chính thức áp dụng từ ngày 1/8/2019.
 Các đại biểu thông qua nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội khóa XV
Trước đó, tại tờ trình về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP (khóa XV Kỳ họp thứ 9) do Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải trình bày, UBND TP trình HĐND TP ban hành quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP.
Cụ thể, về quy định mức chi giải thưởng cuộc thi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của Hà Nội, mức chi giải thưởng cấp TP bằng mức chi tối đa quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP. Mức chi giải thưởng cấp huyện (bao gồm các sở, ngành tương đương) bằng 50% mức chi cấp TP. Mức chi giải thưởng cấp xã bằng 50% mức chi cấp huyện.
Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ chi tiếp khách trong nước của Hà Nội, UBND TP đề xuất các mức chi cho các nội dung chi đã đề xuất bổ sung. Cụ thể, mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam: Chi đón, tiễn tại sân bay: Tặng hoa cho Trưởng đoàn khách hạng C là nữ 500.000 đồng/người. Chi tặng phẩm đối với khách hạng C là Trưởng đoàn 700.000 đồng/người. Trường hợp đặc biệt theo yêu cầu đối ngoại hoặc theo thông lệ ngoại giao giữa hai nước, thủ trưởng cơ quan đón tiếp đoàn xem xét, quyết định việc tặng phẩm tặng thành viên chính thức và quan chức tùy tùng trong kế hoạch, đề án đón đoàn, mức chi 500.000 đồng/người. Tặng phẩm chung cho cả đoàn tối đa là 10.000.000 đồng/đoàn. Chi tặng phẩm cho đối tượng là đại biểu quốc tế khác tham dự hội nghị 500.000 đồng/người. Chi tiệc chiêu đãi cho đối tượng là đại biểu khách mời quốc tế khác, đại biểu và phiên dịch phía Việt Nam 600.000 đồng/người.
Quy định nội dung, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện hoạt động thẩm định công nghệ dự án đầu tư của Hà Nội. Cụ thể, thuê chuyên gia tư vấn độc lập trong nước do Giám đốc Sở KH&CN quyết định và tối đa không quá 10.000.000 đồng/chuyên gia. Thuê chuyên gia tư vấn độc lập nước ngoài không vượt quá mức 10.000.000 đồng/chuyên gia.
Quy định nội dung, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện hoạt động sáng kiến của Hà Nội. UBND TP đề xuất 1 mức chi đặc thù: Chi nhận xét, đánh giá cho thành viên hội đồng sáng kiến (chỉ áp dụng cho Hội đồng sáng kiến cấp TP): 500.000 đồng/phiếu.
Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách TP hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. UBND TP đề xuất mức chi đặc thù theo các nội dung chi đã đề xuất bổ sung: Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể mang địa danh, hỗ trợ 100% tổng dự toán kinh phí thực hiện. Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đặc thù của địa phương mang địa danh chưa được bảo hộ nhãn hiệu tập thể sau khi có phê duyệt danh mục dự án đặt hàng của Bộ KH&CN, hỗ trợ 100% tổng dự toán kinh phí thực hiện.
Quy định mức chi từ ngân sách TP hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng cho người đã được điều trị khỏi bệnh phong nhưng bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng và đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên tại Khu điều trị phong Quốc Oai. Theo đó, kinh phí chi thường xuyên của bộ máy thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc bệnh nhân phong đã được điều trị khỏi bệnh phong được tính theo định mức chi khác của đơn vị dự toán quản lý hành chính cấp 2.