DÒNG SỰ KIỆN. * NĂM ASEAN - VIỆT NAM 2020 * KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * BÁO KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ MIỀN TRUNG

Hà Nội thông qua Nghị quyết về hỗ trợ cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Linh Nguyễn - Phạm Hùng
07-07-2020 16:11
Kinhtedothi-Tại Kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hà Nội chiều 7/7, với 93/93 đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, đối tượng áp dụng là cán bộ công chức (CBCC) cấp xã, viên chức (VC) thuộc diện tinh giản biên chế theo điểm a, khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 hoặc CB cấp xã nghỉ công tác do không đủ điều kiện về tuổi tái cử theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP do sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã; CBCC cấp xã do sắp xếp ĐVHC cấp xã nên không còn giữ chức danh CBCC cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ công tác do sắp xếp ĐVHC cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (TDP) nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU; bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng TDP, trưởng ban CTMT, phó trưởng thôn, phó tổ trưởng TDP phải nghỉ công tác do sáp nhập thôn, TDP theo Đề án sắp xếp, kiện toàn, thôn, TDP ban hành kèm theo Quyết định 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND TP. 

Đối tượng không áp dụng gồm: Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, TDP nghỉ công tác ở một chức danh nhưng vẫn đang giữ hoặc được chuyển sang chức danh không chuyên trách khác; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP và phó trưởng thôn, phó tổ trưởng TDP nghỉ công tác tại thời điểm đã hết nhiệm kỳ.

 Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà trình bày Tờ trình của UBND TP Hà Nội

Về chế độ hỗ trợ, ngoài các chế độ, chính sách thực hiện theo quy định của Chính phủ, TP sẽ hỗ trợ cụ thể:

Thứ nhất, CBCC cấp xã và VC nghỉ công tác do sắp xếp ĐVHC cấp xã được hỗ trợ 3 tháng tiền lương hiện hưởng/người (gồm tiền lương theo hệ số, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)). 

Thứ hai, người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác do sắp xếp ĐVHC cấp xã, do thực hiện Đề án 21-ĐA-TU được hỗ trợ mỗi năm công tác ở chức danh hiện giữ 1 tháng phụ cấp hiện hưởng tại thời điểm nghỉ công tác. 

Thứ ba, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP (gồm các chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng TDP, trưởng ban CTMT phải nghỉ công tác khi chưa hết nhiệm kỳ do sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP theo Đề án 21-ĐA-TU) được hỗ trợ: Mỗi năm nghỉ công tác trước nhiệm kỳ được hỗ trợ 1 tháng phụ cấp hiện hưởng; nếu có số tháng lẻ từ 6 tháng trở xuống được hưởng 1/2 tháng phụ cấp hiện hưởng, số tháng lẻ từ 7 đến dưới 12 tháng được tính là 1 năm; tổng mức hỗ trợ không quá 3 tháng phụ cấp hiện hưởng/người. 

Thứ tư, bí thư chi bộ thôn, TDP; trưởng thôn, tổ trưởng TDP; trưởng ban CTMT; phó trưởng thôn, phó tổ trưởng TDP phải nghỉ công tác khi chưa hết nhiệm kỳ do sáp nhập thôn, TDP khi thực hiện Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, TDP ban hành kèm theo Quyết định 5241/QĐ-UBND được hưởng hỗ trợ: Mỗi năm nghỉ công tác trước nhiệm kỳ được hỗ trợ 1 tháng phụ cấp hiện hưởng; nếu có số tháng lẻ từ 6 tháng trở xuống được hưởng 1/2 tháng phụ cấp hiện hưởng, số tháng lẻ từ 7 tháng đên dưới 12 tháng được tính là 1 năm; tổng mức hỗ trợ không quá 3 tháng phụ cấp hiện hưởng/người. Trong đó, thời điểm nghỉ công tác là thời điểm thôn, TDP mới đi vào hoạt động và có các chức danh bí thư chi bộ thôn, TDP; trưởng thôn, tổ trưởng TDP; trưởng ban CTMT; phó trưởng thôn, phó tổ trưởng TDP của thôn, TDP mới (thời gian tính để hưởng hỗ trợ là thời gian giữ chức danh còn lại của nhiệm kỳ của thôn, TDP cũ).

Nghị quyết cũng nêu rõ, thời gian thực hiện chế độ hỗ trợ đối với CBCCVC, người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác do dôi dư sắp xếp ĐVHC là thực hiện trong giai đoạn 2019-2021, theo các Nghị quyết của UBTV Quốc hội về sắp xếp ĐVHC thuộc TP. Chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, TDP nghỉ công tác khi thực hiện Đề án 21-ĐA/TU và một số chức danh ở thôn, TDP nghỉ công tác do sáp nhập thôn, TDP theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, TDP ban hành kèm theo Quyết định 5241/QĐ-UBND của UBND TP ngày 19/9/2019 được thực hiện tại thời điểm người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác trong thời gian triển khai Đề án.

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với CBCC cấp xã; VC, người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác do dôi dư sắp xếp ĐVHC cấp xã; hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, TDP nghỉ công tác do sắp xếp bộ trí kiêm nhiệm theo Đề án 21-ĐA/TU; hỗ trợ đối với một số chức danh ở thôn, TDP nghỉ công tác do sáp nhập thôn, TDP được bố trí từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách các cấp.

 Quang cảnh Kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hà Nội khóa XV

Trước đó, trình bày Tờ trình của UBND TP Hà Nội về vấn đề này, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh: Ngày 11/2/2020, UBTV Quốc hội có Nghị quyết 895/NQ-UBTVQH14 sắp xếp các ĐVHC cấp xã thuộc TP Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 1/3/2020. Sau sáp nhập, số lượng CBCC cấp xã, VC, người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại các xã, phường nêu trên nghỉ công tác do dôi dư là 53 người (20 CBCC cấp xã, 1 VC, 32 người hoạt động không chuyên trách cấp xã). Ngày 16/9/2019, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án 21-ĐA/TU về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở câp xã và ở thôn, TDP trên địa bàn TP, theo đó khuyến khích, định hướng việc bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, TDP. Sau khi sắp xếp kiêm nhiệm, số người hoạt động không chuyên trách cấp xã dự kiến phải nghỉ công tác là 2.391 người; số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP (bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng TDP, trưởng ban CTMT phải nghỉ công tác khi chưa hết nhiệm kỳ là 6.272 người.

Căn cứ Thông tư 14/2018/BNV ngày 3/12/2018 của Bộ Nội vụ, UBND TP đã có Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, TDP trên địa bàn TP (ban hành kèm theo Quyết định 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND TP). HĐND TP đã thông qua Nghị quyết tại hai kỳ họp chuyên đề ngày 26/12/2019 và ngày 24/02/2020, thực hiện họp nhất 4.274 thôn, TDP, giảm 2.708 thôn, TDP. Số lượng trưởng thôn, tổ trưởng TDP, trưởng ban CTMT và phó trưởng thôn, phó tổ trưởng TDP vẫn còn thời gian công tác theo nhiệm kỳ nhưng phải nghỉ công tác là 2.748 người.

Kinh phí để hỗ trợ cho người nghỉ công tác do sắp xếp ĐVHC cấp xã là 750 triệu đồng; cho người nghỉ công tác do sáp nhập thôn, TDP là 3.983 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ người nghỉ công tác do bố trí kiêm nhiệm theo Đề án 21-ĐA/TU thực hiện theo hồ sơ thực tế khi giải quyết chế độ hỗ trợ. Tổng kinh phí ước thực hiện là 43 tỷ 343 triệu đồng.

Thảo luận góp ý về nội dung này, đại biểu Lê Thị Thu Hằng (tổ Phúc Thọ) và đại biểu Nguyễn Văn Thắng (tổ Tây Hồ) đều đồng tình với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TP với những cán bộ cơ sở. Theo đại biểu Lê Thị Thu Hằng, việc thực hiện Đề án 21-ĐA/TU gây không ít tâm tư cho những cán bộ cơ sở không tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, nên Nghị quyết này được ban hành sẽ là sự động viên khích lệ rất lớn cho họ, thể hiện tính nhân văn và quan tâm của TP đối với toàn hệ thống cán bộ cơ sở. Chính đội ngũ này trong thời gian phòng chống dịch đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân, thể hiện rõ tinh thần tự nguyện, tự giác đối với công việc của địa phương.