DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội “thúc” thu hồi, cưỡng chế các doanh nghiệp nợ thuế

Nha Trang
20-03-2018 14:25
Kinhtedothi - Đó là một trong những giải pháp được Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất của TP Hà Nội áp dụng nhằm thu hồi các khoản nợ đọng thuế trên địa bàn.
Theo UBND TP Hà Nội, qua phân tích, đánh giá tình hình nợ thuế, phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn năm 2017, TP đã đôn đốc thu hồi nợ đọng được hơn 12,7 nghìn tỷ đồng tiền thuế nợ những năm trước chuyển sang. Trong đó, số nợ trên dưới 90 ngày có xu hướng giảm dần qua từng tháng. Đến 31/12/2017 số tiền thuế nợ trên dưới 90 ngày giảm 4.132 tỷ đồng (tương đương 22%) so với cùng kỳ năm 2016.
Một dự án từng vào danh sách nợ thuế với số tiền chậm nộp hàng chục tỷ đồng.
Trong năm 2018, tình hình nợ đọng thuế, phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn vẫn là một trong những thách thức lớn đối với TP. Do vậy, để tiếp tục thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu nợ thuế, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trên địa bàn, UBND TP Hà Nội yêu cầu Cục Thuế Hà Nội phân tích số liệu nợ thuế nội địa tại thời điểm 31/12/2017 để thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ đến từng quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP, xây dựng nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác quản lý nợ năm 2018, đảm bảo tỷ lệ nợ trên tổng thu ngân sách nhà nước không vượt quá 5%.
UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Cục Thuế Hà Nội, phải tiếp tục triển khai các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế thuế ngay từ những ngày đầu năm 2018 và là đầu mối tổng hợp đánh giá kết quả công tác quản lý nợ, đôn đốc các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước của từng địa bàn.
Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội phải thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ điều chỉnh, chờ xử lý, nợ của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, cơ cấu lại các khoản nợ để có biện pháp đôn đốc phù hợp, đảm bảo thu tiền thuế nợ đầy đủ vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt, phải phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường và các đơn vị liên quan trong việc xử lý các khoản nợ liên quan đến đất.
Đáng chú ý, UBND TP yêu cầu Cục Thuế Hà Nội phải phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính, sự luân chuyển dòng tiền của các đơn vị nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đôn đốc, động viên chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật.
Được biết, trước đó, UBND TP Hà Nội đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản là Trưởng Ban chỉ đạo.