DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội triển khai chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Như Hương
21-12-2019 11:01
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND về việc triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của TP Hà Nội.
Kế hoạch nêu rõ, UBND TP Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của TP Hà Nội căn cứ Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương” và Quyết định số 1000/QĐ-BNV ngày 14/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa Sở LĐTB&XH. Ảnh: Thanh Hải
Kế hoạch nhằm đánh giá và tự chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019 của TP trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo quy định tại Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, là cơ sở để Bộ Nội vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của TP.
Theo Kế hoạch, UBND TP Hà Nội yêu cầu việc đánh giá, chấm điểm đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan và theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Có tài liệu kiểm chứng, số liệu dẫn chứng gửi kèm theo; trường hợp đánh giá, chấm điểm không có tài liệu kiểm chứng thì phải diễn giải đầy đủ, cụ thể cách đánh giá, tính điểm.
Đảm bảo thời gian hoàn thành việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019 của TP và gửi Báo cáo kết quả kèm theo tài liệu kiểm chứng về Bộ Nội vụ trước ngày 20/01/2020.
Phối hợp Bộ Nội vụ trong việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác giám sát điều tra xã hội học đảm bảo khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.