DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI” * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội: Triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách năm 2020

Công Thọ - Thủy Tiên
11-12-2019 14:23
Kinhtedothi - Ngày 11/12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020 của TP Hà Nội.
Dự hội nghị, đại biểu Trung ương có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Trần Quốc Phương. Về phía Hà Nội có: Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.
 Các đại biểu dự hội nghị
Tại hội nghị, Chánh Văn phòng UBND TP Vũ Đăng Định công bố Quyết định giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020. 

Tiếp đó, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền nêu một số nội dung cần quan tâm để triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025.

27 chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết chủ đề năm 2020: "Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đạỉ hội đảng bộ các cấp”.

Về chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 của TP có 27 chỉ tiêu, gồm: 1 chỉ tiêu về thu – chi ngân sách (HĐND TP giao 278.805 tỷ đồng, tăng 5,3% so với ước thực hiện năm 2019). 1 chỉ tiêu về biên chế hành chính, sự nghiệp (đối với biên chế công chức, giảm 2% biên chế theo đúng Quyết định của Bộ Nội vụ; đối với biên chế viên chức, giảm 2% biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp ngoài giáo dục, y tế, tập trung chuyển các đơn vị sự nghiệp sang tự chủ).

25 chỉ tiêu Kinh tế - xã hội (thêm 3 chỉ tiêu so với Nghị quyết HĐND TP quyết nghị và kế hoạch năm 2019 gồm Giường bệnh/vạn dân, Bác sỹ/vạn dân, Tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng). Trong đó một số chỉ tiêu đáng chú ý như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): trên 7,5%; GRDP bình quân đầu người: trên 126 triệu đồng; Duy trì 100% xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 90,1%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước: 0,42%, cuối năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo; Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 104 trường; Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm: 15 xã....

Trong đó, Giám đốc Sở KH& Đầu tư lưu ý chỉ tiêu cần tập trung như chỉ tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5% trở lên. Để thực hiện chỉ tiêu này, các ngành và các địa phương cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; hạ tầng thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu; phát triển du lịch; các mô hình nông nghiệp công nghệ cao; kiểm soát dịch bệnh;...

Chỉ tiêu 100% cụm công nghiệp có trạm xử lỷ nước thải: Sở Xây dựng chủ trì; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, khởi công và hoàn thành dự án chậm nhất tháng 9/2020.

 
Chỉ tiêu 100% hộ dân được cung cấp nước sạch: Sở Xây dựng chủ trì cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước, nhất là phát triển mạng truyền dẫn; phấn đấu cơ bản 100% người dân được cung cấp nước sạch, đảm bảo ổn định nguồn cung và an ninh nguồn nước.

Về kế hoạch đầu tư công, tại kỳ họp HĐND TP lần thứ 11 vừa qua, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 4/12/2019 về cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của cấp TP là 107.917 tỷ đồng. Trong đó, 74.625 tỷ đồng/687 dự án XDCB tập trung cấp TP và 17.160 tỷ đồng/788 dự án ngân sách TP hỗ trợ cấp huyện. Dự kiến 502/687 dự án cấp TP và 781/788 dự án cấp huyện hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư.

Với dự kiến kết quả thực hiện và phương án cân đối bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố nêu trên, sẽ có 184 dự án XDCB tập trung cấp TP chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 với nhu cầu vốn là 39.703 tỷ đồng (chưa bao gồm vốn ODA).

Về kế hoạch năm 2020: Giao đầu năm tại Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 6/12/2019 là 44.918 tỷ đồng, trong đó cấp TP 28.104 tỷ đồng, cấp huyện 16.814 tỷ đồng.

Vốn XDCB tập trung cấp TP cân đối, bố trí 11.672 tỷ đồng cho 206 dự án (121 dự án chuyển tiếp; 85 dự án khởi công mới; dự kiến 108 dự án hoàn thành bàn giao trong năm).

Vốn NSTP hỗ trợ cấp huyện, TP bố trí bố trí 3.906 tỷ đồng cho 234 dự án; dự kiến 227 dự án hoàn thành bàn giao trong năm.

Giám đốc Sở KH&ĐT nêu một số nhiệm vụ và pháp trọng tâm triển khai hoàn thành KH đầu tư phát triển năm 2020, trong đó, nhiệm vụ còn phải thực hiện và giải ngân trong năm 2020 là khá lớn (ước lũy kế giải ngân KH vốn trung hạn cấp TP giai đoạn 2016-2019 đạt 63,9% tổng mức vốn KH ĐTC trung hạn được duyệt).

22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): Trên 7,5%

- GRDP bình quân đầu người đạt trên 126 triệu đồng

- Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn: Trên 10,5%

- Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu: Trên 8%

- Giảm tỷ suất sinh thô: 0,1 phần nghìn

- Giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên so với năm trước: 0,1%

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng so với năm trước: 0,1%

- Duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 90,1%

- Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp: 95%

- Tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: 30%

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước: 0,42%, cuối năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo

- Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị: dưới 4%

- Tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo: 70,2%

- Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”: 88%

- Tỷ lệ thôn (làng) được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”: 62%

- Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”: 72%

- Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 104 trường

- Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch: Khu vực đô thị đạt 100%; khu vực nông thôn (tiêu chuẩn nước sạch đô thị) đạt 100%

- Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm: 15 xã

- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày: 100%

- Tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng: 100%.

Quản lý, điều hành ngân sách linh hoạt, chặt chẽ, an toàn 

Tiếp theo đó, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Việt Hà nêu những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện dự toán ngân sách nhà nước TP năm 2020.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP đến hết ngày 8/12/2019 là 235.015 tỷ đồng, đạt 89,3% dự toán. Trong đó thu nội địa 214.652 tỷ đồng, đạt 88,1% dự toán (thu từ thuế, phí đạt 197.806 tỷ đồng, đạt 90,6%; thu tiền sử dụng đất 16.846 tỷ đồng, đạt 61,1% dự toán). Như vậy, để đạt được số thu ngân sách nhà nước năm 2019 UBND TP đánh giá và trình HĐND TP (phấn đấu đạt 100,6% dự toán), số còn phải thu trong những ngày còn lại của tháng 12/2019 rất nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực và quyết liệt trong công tác thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

Vì vậy, Sở Tài chính đề nghị các sở, ngành; UBND các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan trong công tác quản lý thu; đôn đốc thu hồi nợ đọng và nợ tiền sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND TP tại công văn số 5348/UBND-KT ngày 2/12/2019 về thực hiện quyết liệt các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đã giao.

Giám đốc Sở Tài chính cho hay, năm 2020, chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn được HĐND TP giao 278.805 tỷ đồng, tăng 5,3% so với ước thực hiện năm 2019. Trong đó thu nội địa 258.300 tỷ đồng, tăng 5,9% so với ước thực hiện năm 2019. Dự toán chi ngân sách địa phương (không kể chi trả nợ gốc) năm 2020 là 103.203 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách TP trực tiếp quản lý 50.553 tỷ đồng; chi ngân sách quận huyện xã phường 52.650 tỷ đồng.

Để thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã tập trung triển khai một số nội dung: Một là, triển khai phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc và chính quyền cấp dưới theo quy định của Luật NSNN.

Hai là, quản lý, điều hành ngân sách linh hoạt, chặt chẽ, an toàn và đảm bảo cân đối ngân sách các cấp. Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn; khẩn trương thực hiện việc rà soát và hoàn thành phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo các quy định của Trung ương và TP, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Năm là, thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, hiện công khai tài chính ngân sách theo quy định.

Triển khai Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà cho biết một số nội dung cần quan tâm để triển khai chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020.

Trong đó, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả, trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kế hoạch số 70-KH/TU và Kế hoạch số 72-KH/TU của Thành ủy.

Triển khai Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Trong đó, đề nghị các Quận, huyện, thị xã xây dựng phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách HĐND các phường đảm bảo hợp lý, ổn định. Rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, bố trí phù hợp về số lượng, vị trí việc làm theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; triển khai kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP...

Chuẩn bị tốt, thực hiện hiệu quả thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, năm 2020 được dự báo là một năm có thời cơ và thách thức tiếp tục đan xen. Với trách nhiệm là Thủ đô, đồng thời là một trong hai đầu tàu kinh tế của đất nước, đòi hỏi các cấp, các ngành của Thành phố không được phép chủ quan, lơ là; phải kịp thời tận dụng và khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, thời cơ thuận lợi, đồng thời luôn thật chủ động phòng tránh kịp thời các thách thức, rủi ro.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy “Chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi”, do vậy, trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ năm 2020, lãnh đạo nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành cần phải quyết liệt, đồng bộ, cụ thể; hướng về và tạo điều kiện cho cơ sở; tăng cường phân cấp, ủy quyền đi đối với tăng cường kiểm tra, giám sát.

Trong đó, thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm và tập trung vào các mục tiêu, khâu đột phá, các nhiệm vụ chủ yếu đã nêu tại Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 16, Nghị quyết số 29 ngày 26/11/ 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, các Nghị quyết kỳ họp thứ 11 của HĐND Thành phố và các chỉ tiêu đã giao tại Quyết định số 6999 ngày 06/12/2019 của UBND Thành phố.

Thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 là năm “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”.

  Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Về phát triển kinh tế, Bí thư Thành ủy cho rằng, cần tiếp tục tập trung mạnh mẽ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo; tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, khơi thông các nguồn vốn.

Trong đó tập trung vào các lĩnh vực có khả năng tạo ra các động lực phát triển mới cho kinh tế Thủ đô (như giải ngân XDCB, giải ngân ODA và FDI; phát triển các khu, cụm công nghiệp mới; vực lại sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi lợn; phát triển kinh tế tri thức trên cơ sở tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0;…) để tạo nền tảng vững chắc cho khả năng hoàn thành chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của cả nhiệm kỳ của Thành phố từ 7,5% trở lên theo Kết luận số 22 của Bộ Chính trị.

Về quy hoạch, phát triển, quản lý đô thị, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường, trong năm 2020 cần tập trung hoàn thành phê duyệt các quy hoạch chung và quy hoạch phân khu còn lại, đi đôi với tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè, xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm đã phát hiện. Quan tâm nâng cao hiệu quả và kết quả công tác: phòng chống úng ngập, thiên tai, cháy nổ; công tác vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, quản lý nhà chung cư, cải tạo chung cư cũ...

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là các công trình trọng điểm. Tập trung xây dựng nhà máy xử lý nước thải theo lộ trình và hệ thống thu gom xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng các nhà máy ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện, các dự án cấp nước sạch đô thị, nước sạch nông thôn, các dự án, giải pháp kiểm soát, bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt Đề án “Quản lý và giảm thiểu rủi ro có thể trở thành thảm họa đối với thành phố Hà Nội”.

Cần tiếp tục quan tâm và phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế và giá trị truyền thống của Thủ đô; luôn đảm bảo an sinh xã hội; quan tâm giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; quan tâm đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất và cung cấp các dịch vụ công; nâng cao tỷ lệ và hiệu quả sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của người dân, phục vụ mục tiêu xây dựng thành phố thông minh.

Cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp phải tiếp tục quan tâm và chịu trách nhiệm đảm bảo tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư cho nhân dân để ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở; cần tiếp tục quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

Cần tiếp tục củng cố quốc phòng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự địa phương, nhất là nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2020; chủ động dự báo, phòng, chống các tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức như: bảo kê, tín dụng đen,... và phòng, chống các tệ nạn xã hội như ma túy,... để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đem lại một cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời tiếp tục làm việc cụ thể với các cơ quan, bộ, ngành Trung ương để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hà Nội tại kỳ họp Quốc hội giữa năm 2020.

Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp; tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Đảng và Thành phố trong năm 2020 (như kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm ngày thành lập Đảng bộ Thành phố, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1010 năm Thăng Long - Hà Nội,…) đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu thực hiện các kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán cho nhân dân, lưu ý cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách, người nghèo,…