DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội triển khai một số nhiệm vụ tài chính - ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Thủy Tiên - Công Thọ
03-06-2020 20:54
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 01/6/2020 về việc triển khai một số nhiệm vụ tài chính - ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Tin liên quan
Thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã phê duyệt Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 01/6/2020 về việc triển khai một số nhiệm vụ tài chính - ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
 Người dân làm thủ tục tại Cục Thuế Hà Nội. 
Đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách công tác quản lý thuế
Cụ thể, về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế Thành phố, Cục Hải quan phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chương trình, kế hoạch cải cách hành chính trong công tác quản lý thu NSNN, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu NSNN được giao ở mức cao nhất, phát huy hết dư địa các khoản thu, tăng cường khai thác nguồn thu ngân sách, nhất là các khoản thu từ đất. Thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ưu đãi về thuế để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh: gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; miễn - giảm thuế, hoàn thuế… 
Mở rộng và chống xói mòn cơ sở thuế, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách công tác quản lý thuế; tăng cường thanh - kiểm tra, chống thất thu đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm nhưng không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời vẫn có biện pháp phù hợp không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật; tăng cường kiểm tra sau thông quan; thực hiện kiểm tra chuyên ngành, tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu lớn; khai thác các nguồn thu khác để bù đắp hụt thu ngân sách nhà nước (ví dụ như các khoản thu của các doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn, các khoản thu phí, lệ phí liên quan đến đất đai; thực hiện các Đề án về chống thất thu thuế, tính tiền sử dụng đất, bãi đỗ xe…); áp dụng hóa đơn điện tử, trước hết là tại các quận nội đô, các trung tâm thương mại lớn (phấn đấu đến tháng 9/2020 thực hiện 100%); tạo điều kiện cho các hoạt động khai báo điện tử.
Sở Công Thương triển khai các giải pháp thúc đẩy thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi thương mại gắn với chống gian lận thương mại.
Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tháo gỡ các vướng mắc về quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng và xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết nếu vượt thẩm quyền. 
Cục Thuế Thành phố, Sở Tài chính, UBND các quận, huyện, thị xã đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến tiến độ thực hiện thu NSNN hàng tháng, hàng quý; đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn năm 2020 khi chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ và các yếu tố tác động khác; thực hiện các giải pháp khai thác, huy động các nguồn thu trên địa bàn để bù đắp một phần giảm thu khi tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch.
Cắt giảm ít nhất thêm 5% dự toán chi thường xuyên còn lại của 9 tháng cuối năm 2020
Về chi ngân sách nhà nước, các Sở, ban, ngành, Ban quản lý dự án thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và năm 2020. UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên và xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của địa phương đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản; tăng cường phối hợp với các Sở, ngành Thành phố trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách, các nhiệm vụ đột xuất do Thành phố giao.
 
Về chi thường xuyên, các sở, ban, ngành, Đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm những công việc chưa thực sự cấp thiết để dành nguồn lực cho công tác phòng chống dịch và thực hiện các chính sách an sinh xã hội; thực hiện cắt giảm ít nhất thêm 5% dự toán chi thường xuyên còn lại của 09 tháng cuối năm 2020 (ngoài số tiết kiệm 10% dành nguồn cải cách tiền lương Thành phố giao đầu năm). 
Trong đó: Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách các cấp; thực hiện cắt giảm các khoản kinh phí đi học tập, trao đổi, công tác tại nước ngoài; các khoản chi cho các hoạt động kỷ niệm ngày lễ, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội; hội nghị, hội thảo, tiếp khách; kinh phí tuyên truyền quảng bá của Thành phố trên phương tiện truyền thông, giảm kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch,…; rà soát, cắt giảm, giãn, hoãn các dự án cải tạo, chống xuống cấp, kinh phí mua sắm… chưa thật sự cấp thiết, cấp bách để dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch và thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Các Sở, ban, ngành, UBND các cấp và đơn vị sử dụng ngân sách tập trung thực hiện các nhiệm vụ và dự toán ngân sách được giao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân một số lĩnh vực, nhiệm vụ tiến độ giải ngân 4 tháng đầu năm còn chậm như: chi PTTH, chi sự nghiệp khoa học công nghệ, sự nghiệp kinh tế...
Thực hiện các giải pháp điều hành, cân đối ngân sách do tác động của dịch bệnh Covid-19: tổng hợp trình UBNDThành phố phương án cắt giảm các khoản chi thường xuyên chưa cần thiết để bảo bảo nguồn lực cho công tác phòng chống dịch; các nhiệm vụ thường xuyên cấp thiết, các chính sách an sinh xã hội và đảm bảo nguồn cho chi đầu tư phát triển theo khả năng ngân sách, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế. 
Rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và xây dựng phương án cắt giảm kế hoạch đầu tư công năm 2020 phù hợp với khả năng cân đối ngân sách trong trường hợp nguồn thu ngân sách giảm sâu và không đủ nguồn bù đắp. Rà soát các nguồn lực của ngân sách địa phương (dự phòng ngân sách, tăng thu, kết dư ngân sách,...) và xây dựng kịch bản điều hành, phương án cân đối ngân sách và các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách theo diễn biễn tình hình dịch bệnh và tăng trưởng kinh tế. 
Triển khai các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp 
Cục Thuế Thành phố triển khai việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ; hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh xác định số thuế, tiền thuê đất được gia hạn thời hạn nộp và thực hiện thủ tục đề nghị gia hạn; kịp thời đôn đốc tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn sau khi hết thời gian gia hạn theo quy định, hạn chế tối đa việc phát sịnh nợ thuế, nợ tiền thuê đất.
Bảo hiểm xã hội Thành phố triển khai thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn, triển khai hỗ trợ người dân, các đối tượng chính sách gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng quy định.