DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY, CHỐNG DỊCH COVID-19 * DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO COVID-19

Hà Nội: Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên

Hà Lâm
05-12-2017 00:16
Kinhtedothi - Chiều 4/12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2018 - 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách địa phương, dự toán ngân sách TP năm 2018 với 100% tổng số đại biểu có mặt tán thành.
Tin liên quan
 Theo đó, dự toán tổng thu NSNN năm 2018 trên địa bàn TP là 238.370 tỷ đồng, bằng 114,8% số ước thực hiện năm 2017, trong đó, tổng thu ngân sách địa phương là 96.000 tỷ đồng.
Về dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018, Nghị quyết chỉ rõ, tổng chi ngân sách địa phương 95.293 tỷ đồng. Phân bổ cụ thể: Tổng chi ngân sách cấp TP là 69.948 tỷ đồng, bao gồm bổ sung nguồn ngân sách TP cho các quận huyện thị xã là 17.569 tỷ đồng.
 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2018 - 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách địa phương, dự toán ngân sách TP năm 2018
Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc triệt để thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn và bố trí thực hiện cải cải tiền lương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, thông qua phương thức điều hành với nguồn vốn vay lại, dự án ODA căn cứ vào tiến độ thực hiện. Thống nhất thưởng cho ngân sách các quận, huyện, thị xã 30% số thu thuế phí lệ phí, tăng thêm so với dự toán năm 2017 và số thực hiện năm 2016 ngân sách TP.
Trước khi thông qua dự toán ngân sách do UBND TP trình, cơ quan thẩm tra và các ĐB HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh đến các nhiệm vụ để thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách theo Nghị quyết. Cụ thể, UBND tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật NSNN, tăng cường thanh kiểm tra xử lý nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng thu đủ, thu kịp thời các koản phí lệ phí. Thực hiện quản lý chặt chẽ các Dự án đầu tư công, thúc đẩy mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài NSNN để huy động nguồn lực, sắp xếp và sử dụng tài sản công hiệu quả, tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Về Kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm 2018 - 2020, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Phạm Thị Thanh Mai nhận định: Đây là lần đầu tiên Hà Nội xây dựng kế hoạch này, là một bước để đánh giá sơ bộ về nguồn lực để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị TP triển khai quyết liệt các giải pháp để đảm bảo tính khả thi cao nhất của Kế hoạch đã đề ra.