DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Hà Nội: Xây dựng đội ngũ cán bộ tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín

Trần Long - Thuỳ Linh - Ảnh: Thanh Hải
11-03-2021 11:13
Kinhtedothi- Theo Dự thảo Chương trình số 01-CTr/TU được lấy ý kiến tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII, Thành ủy xác định mục tiêu, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Thành phố thực sự gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín; là tấm gương sáng về đạo đức, phong cách và nét đẹp văn hóa ứng xử của công dân Thủ đô…
Tin liên quan
  • Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII: Xem xét, thông qua 10 Chương trình công tác toàn khoá Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII: Xem xét, thông qua 10 Chương trình công tác toàn khoá
Theo Dự thảo Chương trình số 01-CTr/TU về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” do Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo trình bày tại hội nghị, Chương trình số 01-CTr/TU  đề ra 5 mục tiêu. 
 Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo trình bày Dự thảo Chương trình số 01-CTr/TU tại hội nghị
Thứ nhất, xây dựng cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức và cấp ủy đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ TP thực sự gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín; được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ được giao; là tấm gương sáng về đạo đức, phong cách và nét đẹp văn hóa ứng xử của công dân Thủ đô. Khắc phục nhanh những hạn chế trong công tác cán bộ.
Thứ ba, xây dựng hệ thống chính trị các cấp từ TP đến cơ sở thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó tổ chức thực hiện, rút kinh nghiệm, bổ sung, đề xuất để hoàn thiện hệ thống chính trị, cơ chế và hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền đô thị. Tập trung đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị TP; đến năm 2025, tất cả các cơ quan đều có cơ cấu tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quy định của cấp trên và đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị... Phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt phương châm “gần dân, sát dân”, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”; quán triệt quan điểm “dân là gốc”; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.
Thứ tư, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng; đổi mới cơ chế hoạt động, phối hợp của các cơ quan Đảng với chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội của TP với đổi mới phương thức, lề lối làm việc của các cấp ủy theo hướng gắn bó mật thiết với Nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; dựa vào dân để giám sát, kiểm tra hoạt động của cán bộ, đảng viên, trên cơ sở đó, củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.
Thứ năm, xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, nền công vụ chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương; công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình. Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, thông suốt và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; có năng lực kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số.
 
Dự thảo Chương trình số 01-CTr/TU cũng đề ra 14 chỉ tiêu. Trong đó, tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm trên 75%; hàng năm kết nạp 9.000-10.000 đảng viên. Đến năm 2025: phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%; giảm tối thiểu 10% đầu mối tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021... Phấn đấu cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đủ điều kiện, đạt 100%; 100% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn; có thêm 20% số lượng thủ tục hành chính được tinh gọn, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian và tiết giảm chi phí; chỉ số PAPI hằng năm tăng trung bình ít nhất 5 bậc so với năm trước.
Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, dự thảo Chương trình số 01-CTr/TU cũng đề ra 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP gương mẫu, trong sạch, vững mạnh (với 3 nhiệm vụ, giải pháp lớn, 12 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể) và nhóm nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính (6 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể).