DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hoạt động giám sát phản biện của Mặt trận đã thấm sâu vào hệ thống

Tin và ảnh: Anh Quý
16-05-2017 18:59
Kinhtedothi – Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217 – QĐ/TƯ về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội (PBXH) của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TƯ về ban hành quy định MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Bộ Chính trị (khóa XI.
Tin liên quan
  • Năm 2017, Mặt trận Tổ quốc Hà Nội hoạt động hướng về cơ sở Năm 2017, Mặt trận Tổ quốc Hà Nội hoạt động hướng về cơ sở
Hội nghị do do UBTW MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban dân vận TƯ tổ chức ngày 16/5. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai, đại diện đại diện các ngành chúc năng của TƯ, lãnh đạo tỉnh, TP, UB MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội từ điểm cầu trong cả nước. Tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Thường trực MTTQ TP, các sở, ngành chức năng TP tham dự.
Phát huy vai trò dân chủ Nhân dân
Phát biểu khai mạc, Trưởng ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai nêu rõ: Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW năm 2013 về giám sát, PBXH và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân được Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (năm 2016).
 Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị 
Việc ban hành 2 Quyết định này vừa là yêu cầu của Đảng, vừa là nguyện vọng của Nhân dân, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội, Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy dân chủ xã hội.
Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, qua 3 năm thực hiện Quyết định số 217, số 218 của Bộ Chính trị (Khóa XI), MTTQ Việt Nam phối hợp 10 Bộ, ngành triển khai chương trình giám sát ở các vấn đề, lĩnh vực có ý nghĩa cấp bách với toàn xã hội như: chính sách với người có công; BVMT; thực hiện pháp luật về BHXH; thực hiện pháp luật về sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp… tại các tỉnh, TP đã tổ chức 721 cuộc giám sát, cấp huyện tổ chức 6.404 cuộc, cấp xã tổ chức 49.564 cuộc. MTTQ Việt Nam ở cấp tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức được 784 cuộc PBXH; cấp huyện, chủ trì PBXH được 4.043 cuộc; cấp xã chủ trì PBXH được 25.834 cuộc.
Tại Hà Nội, theo Phó Chủ tịch MTTQ TP Lê Thị Kim Oanh, 3 năm qua MTTQ TP đã tổ chức 10 hội nghị PBXH; cấp huyện tổ chức 125 hội nghị, cấp xã tổ chức 692 hội nghị PBXH. Để thực hiện tốt hơn nữa, 2 QĐ số 217 và 218 của Bộ Chính trị, MTTQ TP đề TƯ sớm xây dựng và ban hành cơ chế, các quy định của thể để MTTQ và các tổ chức đoàn thể, chính trị thực hiện chức năng PBXH. Bên cạnh đó cần quan tâm, tạo điều kiện về tổ chức, cán bộ đối với hệ thống MTTQ các cấp.
Hiệu quả phản biện xã hội
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định trong 3 năm qua việc triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 được tiến hành tích cực và có nhiều kết quả ý nghĩa. Hoạt động giám sát đã thấm sâu vào hệ thống. “Nếu không có 3 năm với quyết tâm chính trị của Đảng, của Mặt trận và các tổ chức thành viên thì không có trên 56 nghìn cuộc giám sát, 56 nghìn lần Mặt trận và các tổ chức thành viên thể hiện sự quan tâm tới lợi ích của dân và 56 nghìn bản kiến nghị gửi tới các cơ quan liên quan và tổ chức được giám sát.
Đồng thời có hơn 3 vạn ý kiến phản biện của người dân gửi đến chính quyền các cấp, hơn 90 nghìn cuộc đối thoại giữa nhân dân với chính quyền các cấp thông qua vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Với 178 ngàn lần tổ chức giám sát, phản biện, đối thoại trong 3 năm đã thể hiện tính xã hội và kết quả quan trọng đối với hoạt động của đất nước.”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, hàng năm khi Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai chương trình giám sát, Ban Dân vận các tỉnh cũng phải biết và có thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và để đảm bảo giám sát đúng chỗ và đề cao quyết tâm chính trị. Bên cạnh đó việc thực hiện giám sát, phản biện phải làm từng bước, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để đủ sức đeo bám đến cùng. Ở TƯ sau khi thực hiện giám sát phản biện phải rút kinh nghiệm và chuyển giao cách làm tới các tổ chức thành viên và các địa phương. Mặt trận cũng phải sử dụng tối đa vai trò của các tổ chức thành viên trong hoạt động giám sát, phản biện. Cùng với đó phải đeo bám đến cùng những kiến nghị sau giám sát của Mặt trận.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ban Thường trực UB TƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban dân vận TƯ xây dựng, phát hành cuốn “ Sổ tay hướng dẫn công tác giám sát, PBXH của MTTQ Việt Nam” nhằm giúp cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Đảng có tài liệu cơ bản, toàn diện và thực tế về công tác giám sát và phản biện xã hội. Đối với thực hiện quyết định 218 của Bộ chính trị, đề nghị MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận TƯ nên có văn bản phối hợp hướng dẫn việc Mặt trận và các tổ chức thành viên góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. “Hằng năm, MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận TƯ cần có sơ kết về công tác phối hợp trong thực hiện các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, để cuối năm 2018 tổ chức tổng kết năm năm triển khai, báo cáo với Ban Bí thư và phục vụ tốt cho Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, tổ chức vào năm 2019”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân gợi mở.