DÒNG SỰ KIỆN. * 90 NĂM ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * XUÂN CANH TÝ 2020 * DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO COVID-19

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ giáo viên hợp đồng thuộc đối tượng xem xét tuyển dụng đặc cách

Linh Chi
23-01-2020 17:19
Kinhtedothi-Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn vừa ban hành Công văn số 186 ngày 22/1/2020 gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc hoàn thiện hồ sơ giáo viên hợp đồng thuộc đối tượng xem xét tuyển dụng đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ.
Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại văn bản 5130/UBND-NC ngày 15/11/2019 về việc tiếp tục thực hiện thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập; để tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng, báo cáo UBND TP. Tiếp theo văn bản số 3269/SNV-XDCQ ngày 27/12/2019 về việc công khai danh sách hợp đồng giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo Công văn 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động (HĐLĐ) và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước, Sở đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tập trung chỉ đạo một số nội dung.
Thứ nhất, rà soát, thu và tổng hợp hồ sơ của giáo viên hợp đồng đủ điều kiện xem xét tuyển dụng đặc cách theo hướng dẫn tại Công văn 5378/BNV-CCVC. Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách gồm: Giáo viên đang làm HĐLĐ theo vị trí giáo viên các bộ môn, giáo viên tổng phụ trách theo quy định của Bộ GD&ĐT tại các trường mẩm non, tiểu học và THCS công lập thuộc UBND quận, huyện, thị xã; HĐLĐ do UBND quận, huyện, thị xã trực tiếp ký hoặc ủy quyền, đồng ý bằng văn bản giao Trưởng phòng GD&ĐT, Trưởng phòng Nội vụ, Hiệu trưởng nhà trường ký hợp đồng; thời gian ký HĐLĐ có đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH theo vị trí việc làm (VTVL) giảng dạy tại trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trước ngày 31/12/2015; giáo viên hợp đồng đang giảng dạy phải đảm bảo dủ các quy định cùa Bộ GD&ĐT về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục VTVL, có đủ năng lực, trình độ phù hợp yêu cầu vị trí giáo viên cẩn tuyển dụng (trong quá trình giảng dạy có thể thay đổi môn dạy phù hợp chuyên ngành đào tạo theo phân công của nhà trường), được UBND quận, huyện, thị xã xác định trong chỉ tiêu biên chế.
Về điều kiện chuyên môn, với giáo viên mầm non phải có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên ngành giáo dục mầm non; giáo viên tiểu học phải có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên ngành giáo đục tiểu học; giáo viên các bộ môn tin học, ngoại ngữ, thể dục, âm nhạc, mỹ thuật bậc tiểu học có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đúng chuyên ngành giảng dạy (có chứng chi sư phạm nêu không thuộc ngành sư phạm); Giáo viên THCS phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THCS.
Về trình độ ngoại ngữ, tin học, phải có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (hoặc tương đưcmg) trở lên theo quy định tại Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Việc công nhận trình độ ngoại ngữ tương đương thực hiện theo Hướng dẫn số 4645/SGD&ĐT-GDTX-CN ngày 14/12/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội. Đối với giáo viên hợp đồng dạy ngoại ngữ phải có chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai đạt bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử đụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TT&TT quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. Các chứng chi tin học ứng dụng trình độ A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chi ứng dụng CNTT cơ bản (thực hiện theo Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT).

 
Về thành phần hồ sơ gồm có: Bản kê khai quá trình công tác (theo mẫu) có xác nhận của BGH trường đang công lác hoặc của BGH trường nơi kết thúc HĐLĐ cuối cùng đổi với các giáo viên đa chấm dứt hợp đồng trong năm 2019. Các văn bằng, chứng chi theo quy định của Bộ GD&ĐT về tiêu chuẩn chức danh của VTVL giảng dạy tại trường mẩm non, tiểu học, THCS; các HĐLĐ đã ký theo VTVL giảng dạy của UBND quận, huyện, thị xã hoặc văn bản cho phép (quyết định, thông báo, công văn thỏa thuận,...) ký HĐLĐ của UBND quận, huyện, thị xã và các hợp đồng kèm theo; xác nhận thời gian đóng BHXH bắt buộc theo quy định. Sở cũng yêu cầu, các đơn vị quy định cụ thể thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/2/2020 đến ngày 15/2/2020.
Thứ hai, Công văn yêu cầu lập danh sách giáo viên hợp đồng đủ điều kiện đề nghị xem xét tuyển dụng đặc cách, báo cáo UBND TP qua Sở Nội vụ để tổng hợp; UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn bộ việc rà soát, đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn của danh sách giáo viên hợp đồng đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách tại đơn vị minh.
Thứ ba, yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã tạm dừng tiếp nhận giáo viên đối với các bộ môn Toán, Văn, Ngoại ngữ đến khi kết thúc kỳ tuyển dụng đặc cách giáo viên của TP. Đồng thời, lãnh đạo Sở khẳng định, đây là nội dung quan trọng được dư luận xã hội quan tâm, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm, nghiên cứu, triển khai cụ thể, đảm bảo hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, UBND quận, huyện, thị xã cần kịp thời phản ánh về Sở (qua phòng Xây dựng chính quyền) để tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.