DÒNG SỰ KIỆN. * VỤ NHIỄM SÁN LỢN TẠI BẮC NINH * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Huyện Ứng Hòa học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

Bình Minh
18-07-2018 20:06
Kinhtedothi - Chiều 18/7, Huyện ủy Ứng Hòa đã tổ chức hội nghị Học tập Nghị quyết T.Ư 7 (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các chi, đảng bộ trực thuộc; Quán triệt nội dung quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội.
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã được Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng (Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội) Phạm Ngọc giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII) và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
Đây là các Nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra, đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng và trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Qua học tập, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên trong huyện nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết T.Ư 7, khóa XII; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của T.Ư tại từng tổ chức, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Ứng Hòa.
Sau hội nghị, các đồng chí tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những vấn đề tâm đắc về các kiến thức tiếp thu được. Đồng thời, liên hệ thực tế tại địa phương, đơn vị, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.