DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Khẩn trương rà soát công trình cấp bách

Vũ Lê
28-08-2018 15:56
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3883/UBND-ĐT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã rà soát, cung cấp danh mục các công trình cấp bách hoặc các dự án lập quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch ngành có tính chất đặc thù.
Công văn nêu rõ, UBND TP nhận được Báo cáo số 4645/KH&ĐT-NNS ngày 31/07/2018 của Sở KH&ĐT tư về việc rà soát, lập danh mục các công trình cấp bách hoặc các dự án lập quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch ngành có tính chất đặc thù. Về việc này, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã chủ động rà soát các nhiệm vụ, công việc được giao…
Trong quá trình triển khai thực hiện, một số gói thầu tư vấn của công trình cấp bách hoặc dự án lập quy hoạch chi tiết 1/500; quy hoạch ngành có tính chất đặc thù cần thực hiện chỉ định, thì các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm lập danh mục, làm rõ cơ sở pháp lý và lý do cần chỉ định, gửi Sở KH&ĐT để tổng hợp, báo cáo UBND TP trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 8/2018.
UBND TP giao Giám đốc Sở KH&ĐT đôn đốc, khẩn trương rà soát, lập danh mục các công trình cấp bách hoặc các dự án lập quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch ngành có tính chất đặc thù, đề xuất, báo cáo TP.