DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Khảo sát sự hài lòng của người dân với cơ quan hành chính

Nguyễn Vũ
08-08-2018 08:36
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4003 về kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, định kỳ hàng năm, TP sẽ tổ chức 1 đợt khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã. Tích hợp vào kết quả điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã. Đồng thời, định kỳ khảo sát, đo lường sự hài lòng ở một số lĩnh vực/thủ tục trọng điểm, dân sinh bức thiết, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhiều cá nhân, tổ chức. Các đơn vị cũng tự khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị ngay sau khi người dân, người đại diện tổ chức hoàn thành giao dịch và nhận kết quả.
TP khuyến khích UBND các quận, huyện thực hiện việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc.
Việc khảo sát được tiến hành bằng cách hỏi trực tiếp người dân, tổ chức thông qua phiếu khảo sát. Trường hợp TP triển khai thiết bị đánh giá điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thì việc khảo sát được tiến hành bằng thiết bị đánh giá điện tử. Ngoài ra, có thể khảo sát trực tuyến qua cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị...