DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Khuôn khổ quan hệ sẽ tạo nền tảng chính trị

23-01-2016 10:02
Kinhtedothi - Ngày 22/1, bên lề Đại hội lần thứ XII của Đảng, trao đổi với báo chí quanh vấn đề chính sách đối ngoại trong tình hình mới, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhận định: 5 năm tới, tình hình thế giới, khu vực có nhiều phức tạp, đòi hỏi đối ngoại rất nặng nề.
Nhiệm vụ vẫn là tiếp tục duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Hai là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Hơn nữa, việc hội nhập phải chủ động hơn. 5 năm qua ta mới bắt đầu tham gia hội nhập còn 5 năm tới, những định chế mà Việt Nam tham gia sẽ đến giai đoạn thực hiện cam kết.

Thưa Phó Thủ tướng, cuộc cạnh tranh về chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực ảnh hưởng thế nào đến công tác đối ngoại của Việt Nam thời gian tới?

- Tình hình thế giới, khu vực biến động phức tạp có nhiều yếu tố, có yếu tố các nước lớn cạnh tranh ảnh hưởng và sẽ xảy ra tình hình cọ xát về lợi ích, trong đó có lợi ích an ninh, kinh tế. Nếu các nước không giữ được độc lập, tự chủ và phát huy được chính sách đối ngoại độc lập tự chủ mà nghiêng bên này nghiêng bên kia thì sẽ ảnh hưởng đến môi trường an ninh. Chính vì thế, nên Đại hội đặt ra mục tiêu là thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ. Có nghĩa ta quan hệ với tất cả các nước.

Một vấn đề trong 5 năm vừa qua chúng ta thành công rất lớn là xây dựng được khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với tất cả các nước lớn quan trọng nhất trên thế giới, và không phải bất cứ nước nào cũng xây dựng được. Điều đó thể hiện chúng ta đã có chính sách đúng đắn và khẳng định vị thế Việt Nam ngày càng tăng.

 Chính sách đối ngoại là sự kéo dài của chính sách đối nội, vậy trước tình hình khu vực và thế giới như thế, đòi hỏi chính sách đối nội như thế nào thưa Phó Thủ tướng?

- Đương nhiên chính sách của một đất nước bao gồm chính sách phát triển kinh tế trong đất nước, chính sách đối ngoại là việc tạo dựng môi trường cho phát triển trong nước, mở rộng quan hệ với các nước để tăng cường quan hệ chính trị, tạo nền tảng cho quan hệ kinh tế thương mại đầu tư, đó là việc giúp phát triển nội lực của đất nước. Người ta hay nói chính sách đối ngoại là nối dài chính sách đối nội, nói như vậy cũng chưa hoàn toàn chính xác. Chính sách đối ngoại là một phần trong chính sách đường lối phát triển đất nước.

Đường lối của Đại hội Đảng sẽ được thông qua đều có nhiệm vụ rất rõ, không chỉ kinh tế, văn hóa… mà có cả đường lối đối ngoại. Trách nhiệm của các Ủy viên T.Ư, các bộ ngành, địa phương là quán triệt đường lối đó. Điều quan trọng là sự chỉ đạo thống nhất của Đảng, nhưng sự phối hợp giữa các bộ, ngành địa phương thì bảo đảm thắng lợi. Trong điều kiện hội nhập quốc tế, nếu mỗi bộ, ngành, địa phương làm theo một kiểu, thiếu sự phối hợp thì điều đó càng làm giảm sức mạnh của đất nước chúng ta.

Hiện chúng ta nhắc nhiều đến đối tác chiến lược, nhưng dư luận cho rằng ký kết nhiều nhưng hiệu quả và mối liên kết với các đối tác đó chưa cao. Phó Thủ tướng có bình luận gì về vấn đề này?

- Đến nay chúng ta ký kết hiệp định đối tác chiến lược với 15 nước. Nếu chỉ nhìn riêng rẽ lợi ích cụ thể mà một đối tác mang lại thì khó thấy. Nhưng nếu nhìn tổng thể chính sách đối ngoại của đất nước, nếu ta càng có nhiều bạn, đặc biệt là bạn bè có tính tin cậy cao về chính trị, hợp tác tốt về quốc phòng an ninh, quan hệ kinh tế - thương mại được mở rộng thì sẽ tạo ra được môi trường tốt cho đất nước phát triển. Các nước, dù lớn hay nhỏ ngoài thách thức bên trong thì có thách thức bên ngoài, như câu chuyện chủ quyền lãnh thổ, vị thế, và quan hệ. Nếu có được quan hệ trong khuôn khổ, giữ được quan hệ đó, thì tạo được nền tảng để xử lý cách thách thức bên ngoài. Khuôn khổ quan hệ sẽ tạo nền tảng chính trị, từ đó với từng đối tác sẽ nhấn mạnh ở từng khía cạnh hợp tác. Không phải hợp tác với các nước đều giống nhau. Mỗi nước có một thế mạnh riêng. Có nước thế mạnh là đối tác kinh tế, thương mại, là đối tác đầu tư lớn. Nước khác, chúng ta tranh thủ khoa học công nghệ, hoặc giáo dục.

Thưa Phó Thủ tướng, trong quan hệ đối tác chiến lược, có nước mình đã ký từ rất lâu như quan hệ với Trung Quốc,  nhưng giới quan sát cho rằng quan hệ vẫn chưa đi vào thực chất?

- Chúng ta đã xây dựng đối tác chiến lược với Trung Quốc, vừa qua chúng ta còn đưa quan hệ với Trung Quốc từ quan hệ chiến lược lên quan hệ toàn diện. Chúng ta xây dựng được quan hệ về kinh tế, chính trị, thương mại. Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất về mặt thương mại của chúng ta cho đến ngày nay. Nếu chúng ta nói mối quan hệ với Trung Quốc không thúc đẩy được quan hệ kinh tế là không đúng, vì quan hệ trên các lĩnh vực đều phát triển. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các quan hệ giữa chúng ta và Trung Quốc không có sự khác biệt. Khác biệt lớn nhất chính là việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông, chủ quyền của chúng ta ở Trường Sa, Hoàng Sa và vùng đặc quyền kinh tế. Trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược, chúng ta giải quyết những vấn đề trong đó có vấn đề Biển Đông bằng phương pháp hòa bình.

Xin cảm ơn Phó Thủ tướng!
TAG: