DÒNG SỰ KIỆN. * 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Kiểm tra, giám sát việc mua sắm tài sản tập trung

D. Tiêu
15-08-2018 23:10
Kinhtedothi - Ngày 14/8, UBND TP ban hành Văn bản số 3723/UBND-KT về công tác mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung.
Theo đó, UBND TP giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá dự toán của tài sản là trang thiết bị y tế làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung vào quý IV hàng năm.
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá dự toán của tài sản là máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy scan, máy chiếu, màn chiếu làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung vào quý IV hàng năm.
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá dự toán của tài sản là bàn ghế học sinh làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung vào quý IV hàng năm.
Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã bố trí dự toán kinh phí để mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung đảm bảo đúng quy định; Tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về mua sắm tài sản tập trung; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, tham mưu báo cáo UBND Thành phố giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền hướng dẫn, tháo gỡ; Chủ trì, tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố; Chỉ đạo Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính tăng cường ứng dụng CNTT trong mua sắm tập trung để đảm bảo số liệu chính xác, xây dựng cơ sở dữ liệu về mua sắm tập trung của toàn Thành phố…
Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã đôn đốc, tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung của các đơn vị trực thuộc gửi Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính thuộc sở Tài chính kịp thời, đúng thời hạn; Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính và các đơn vị trực thuộc trong quá trình mua sắm tập trung…
Chủ đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng: Khi lập dự án phải xác định rõ danh mục tài sản mua sắm tập trung, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư xem xét, quyết định làm cơ sở tổ chức thực hiện.
Kho bạc Nhà nước Hà Nội chỉ đạo Kho bạc Nhà nước quận, huyện, thị xã kiểm soát chi cho việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung theo quy định; Không tạm ứng, thanh toán đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung nhưng không thực hiện mua sắm tập trung theo quy định nhất là trường hợp lợi dụng việc sửa chữa tài sản để tách tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung thành các bộ phận riêng lẻ, tránh mua sắm tập trung.