DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Làm việc 50% thời gian có được đóng BHXH?

KINHTEDOTHI.VN
22-05-2020 08:21
Kinhtedothi - Do tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, chúng tôi thỏa thuận với người lao động (NLĐ) làm việc 50% thời gian và giảm 50% mức lương theo hợp đồng do giảm thời gian làm việc. Vậy trong trường hợp này, mức lương đóng BHXH là mức lương đã giảm có đúng không? Ngoài ra, số ngày làm việc của NLĐ giảm 50%, chỉ 11 ngày làm việc trên tổng số 22 ngày làm việc/tháng (do chúng tôi nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật) thì có đủ điều kiện đóng BHXH hay không? Chị Nguyễn Ngọc Hà (Hà Nội).
Tin liên quan
  • Nhận BHXH một lần: Lợi trước mắt, thiệt lâu dài Nhận BHXH một lần: Lợi trước mắt, thiệt lâu dài
BHXH Hà Nội trả lời:
Công ty của chị nếu chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc một trong hai trường hợp sau: Số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh trở lên; hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra, thì thực hiện lập hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất gửi tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Hướng dẫn liên ngành số 882/HDLN-BHXLĐTB&XHTC ngày 24/3/2020 “về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với DN gặp khó khăn do dịch Covid-19”.
Trường hợp Công ty được cấp có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất thì trong thời gian tạm dừng đóng Công ty vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ BHYT và quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Đối với trường hợp Công ty chị tự thỏa thuận với NLĐ làm việc 50% thời gian và giảm 50% mức lương theo hợp đồng do giảm thời gian làm việc, theo quy định Tại Khoản 3, Điều 85, Luật BHXH số 58/2014/QH13: “NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản”. Vì vậy, nếu NLĐ tại Công ty chị không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó nên không có thẻ BHYT và không được tính là thời gian có đóng BHXH.