DÒNG SỰ KIỆN. * XUÂN CANH TÝ 2020 * 90 NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM * HĐND TP HÀ NỘI VỚI CỬ TRI THỦ ĐÔ * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Mức phụ cấp của Phó Trưởng Công an xã theo hệ số 1,86

Hồng Thái - Thanh Hải
10-07-2019 12:51
Kinhtedothi - Sáng 10/7, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí công an chính quy) trên địa bàn Hà Nội.
Theo HĐND TP quyết nghị, quy định mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí công an chính quy) trên địa bàn Hà Nội như sau: Phó Trưởng Công an xã có mức phụ cấp hàng tháng theo hệ số 1,86 mức lương cơ sở; Công an viên thường trực ở xã có mức phụ cấp hàng tháng theo hệ số 1,2 mức lương cơ sở.
 
Nguồn kinh phí thực hiện mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí công an chính quy) trên địa bàn TP được cân đối trong dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn hàng năm. HĐND TP giao UBND TP tổ chức thực hiện, Thường trực HĐND TP, các ban và đại biểu HĐND TP giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2019.
Trước đó, Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải trình bày tờ trình của UBND TP về mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí công an chính quy) trên địa bàn Hà Nội.
Trong đó, theo UBND TP, thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở câp xã, ở thôn, tổ dân phố, UBND TP đã trình HĐND TP Tờ trình, Đề án về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội, chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác, thay thế Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND TP.
Tuy nhiên, khi ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND, các chức danh Phó Trưởng Công an, Công an viên thường trực ở xã không còn là chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
Chức danh Phó Trưởng công an xã, Công an viên thường trực ở xã được xác định tại Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 7/9/2009 của Chính phủ, Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND TP (hiện vẫn đang có hiệu lực thi hành), nhưng mức phụ cấp của các chức danh này được quy định tại Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND nay đã được thay thế bằng Nghị quyết mới.
Vì vậy, trong quá trình bố trí Công an chính quy về xã, UBND TP đã đề nghị HĐND TP có Nghị quyết quy định mức phụ cấp đối với các chức danh Phó Trưởng Công an xã và Công an viên thường trực tại xã (nơi chưa bố trí công an chính quy) bằng mức phụ cấp đã được quy định tại Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND TP.