DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Muốn tách thửa nhưng không đủ diện tích đất

KINHTEDOTHI.VN
06-01-2020 10:15
Kinhtedothi - Gia đình tôi có một mảnh đất muốn tách thửa nhưng không đủ diện tích theo quy định của pháp luật thì phải làm sao? Nguyễn Văn Đạt, quận Đống Đa, Hà Nội.
Tin liên quan
Trả lời:
Theo quy định pháp luật, để được tách thửa thì diện tích đất được tách phải đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu được tách thửa do UBND cấp tỉnh ban hành. Trường hợp này của bạn không đủ điều kiện tách thửa, tuy nhiên tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Đất đai 2013 có quy định như sau:
Tại khoản 3, Điều 29 về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định: Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới”.
Căn cứ theo quy định trên, thì mảnh đất của gia đình bạn có thể được tách thửa nếu được hợp thửa với thửa đất liền kề để tạo nên thửa đất có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích đất tối thiểu được tách thửa.
Luật sư Nguyễn Hồng Quang - Đoàn Luật sư Hà Nội