DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Nâng cao chất lượng cán bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển

Trần Long
07-11-2018 19:05
Kinhtedothi - Chiều 7/11, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với huyện Đan Phượng về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tham dự buổi làm việc còn có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong.
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc
Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đan Phượng Lê Văn Thìn, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và Nghị quyết số 15 về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, Huyện ủy Đan Phượng đã tiến hành sắp xếp một bước về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả, đã giảm được 8 đầu mối tổ chức đảng, 4 đơn vị sự nghiệp, 3 cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tinh giản biên chế 12 công chức, viên chức.
Ngoài ra, huyện chỉ đạo tốt việc hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình giải quyết nội bộ của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ… Qua gần 2 năm thực hiện, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, tăng cường và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận và đánh giá cao việc huyện Đan Phượng đã thực hiện rất nghiêm túc các mặt của 3 Nghị quyết. Quá trình triển khai đã đạt được những kết quả tích cực và điều này là cơ sở giúp huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Bên cạnh đó, Đan Phượng là huyện đầu tiên đạt tiêu chí NTM với nhiều điểm sáng trong các mô hình xây dựng và được nhiều tỉnh về học tập kinh nghiệm; bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường rất tốt…
Tuy nhiên, qua theo dõi và với các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy cho rằng, huyện không được chủ quan với những kết quả đạt mà cần nỗ lực cố gắng cao hơn để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của huyện. Nhất là trong vấn đề sử dụng biên chế, lạo động hợp đồng vào các chức danh chuyên môn; khai thác sử dụng tài sản công; tính hiệu quả khi đầu tư các dự án…
Lưu ý một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, huyện cần tiếp tục quán triệt và xác định trách nhiệm triển khai các nghị quyết là một đòi hỏi khách quan. Bởi, chỉ khi thực hiện tốt mới góp phần nâng cao năng lực điều hành và thúc đẩy kinh tế phát triển. Đồng thời, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18 và 19 phải chủ động rà soát đội ngũ cán bộ gắn việc đánh giá cán bộ để lựa chọn được cán bộ đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng công việc trong quá trình phát triển.
Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu, Đan Phượng là huyện đạt tiêu trí NTM nên cần thực hiện tốt Đề án 06 của Thành ủy về kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng trên địa bàn dân cư; bám sát các tiêu trí khi thực hiện để nâng cao chất lượng, tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của TP. Khi thực hiện cần có đề án riêng để phù hợp với tình hình địa phương và không để phát sinh điểm nóng.