DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị: Sự hài lòng của người dân là thước đo

Hà Bình
01-05-2018 07:24
Kinhtedothi - Sau hơn một quý thực hiện, những nhiệm vụ của năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” 2018 đang được các ngành, địa phương đưa vào thực tế. Lấy sự hài lòng của người dân và DN là thước đo, nhiều giải pháp cụ thể, đột phá đang được thực thi.
Tin liên quan
Thay thế ngay cán bộ không đủ năng lực
Bám sát 7 nội dung cụ thể được triển khai trong chủ đề năm nay như tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực…, tại các cơ quan, đơn vị, nhiều giải pháp cụ thể cũng đã được bước đầu triển khai. Trong đó, cùng với việc nâng cao chức năng quản lý trên mọi lĩnh vực, cải thiện môi trường đầu tư cho DN, sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát lãnh đạo UBND các xã, phường và người đứng đầu các cơ quan chuyên môn. Đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức không hoàn thành chức trách được giao.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kiểm tra bộ phận một cửa UBND thị trấn Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng
Theo lãnh đạo quận Nam Từ Liêm, cùng với tuyên truyền, quận sẽ tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động ký cam kết thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của TP. Đồng thời, tập trung tuyên truyền đổi mới lề lối và phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính.
Lãnh đạo quận Hà Đông cũng cho biết, để triển khai thực hiện chủ đề năm, quận tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối đơn vị, tinh giản biên chế, đảm bảo nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt”. Đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ chuyên môn của các đơn vị cấp quận và phường để kịp thời chấn chỉnh, kiện toàn; thay thế ngay những cán bộ không đủ năng lực, trình độ, thoái hóa, biến chất, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

"Với tinh thần “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho cả nước”, các cấp, các ngành thành phố cần linh hoạt, sáng tạo, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra."  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

“Lấy sự hài hòng của người dân và sự phát triển của DN là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc", đó là mục tiêu Sở QH-KT Hà Nội hướng đến trong năm 2018. Cùng với thực hiện các nhiệm vụ chung của TP, Sở sẽ đẩy mạnh CCHC, tăng kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tuyên truyền việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, những sáng kiến, giải pháp cải cách nhằm đơn giản hóa TTHC, bảo đảm tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC...
Gắn với trách nhiệm người đứng đầu
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chỉ rõ, mấu chốt thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” là trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là cá nhân người đứng đầu trong hệ thống chính trị. TP sẽ tập trung nâng cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong cả hệ thống chính trị. Tất cả những hạn chế, khuyết điểm phải được quy về trách nhiệm của cá nhân để khắc phục. Yêu cầu này đòi hỏi, lãnh đạo từ TP đến cơ sở xác định rõ trách nhiệm của mình, tránh tình trạng chung chung, “hòa cả làng”.
Bởi vậy, việc kiểm tra, giám sát việc thực thi công cụ, kỷ luật hành chính cũng là nội dung được TP và các quận, huyện tăng cường. Để tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội năm 2018, TP đã có Chỉ thị yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, với phương châm: “Lấy người dân và DN làm trung tâm để phục vụ”, khắc phục ngay những hạn chế để tạo chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và DN, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm. TP cũng sẽ thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính dưới hình thức kiểm tra đột xuất, không báo trước.
Để nâng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, huyện Quốc Oai đang đổi mới công tác xây dựng và triển khai các kế hoạch công tác. Ban hành quy định đổi mới, nâng cao chất lượng báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, xây dựng, ban hành quy định về giảm thời gian, nâng cao chất lượng cuộc họp trong cơ quan hành chính Nhà nước. Đồng thời, rà soát, bổ sung, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết công việc, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị đảm bảo thông suốt, hiệu quả.
Theo lãnh đạo quận Long Biên, yêu cầu việc thực hiện chủ đề công tác năm 2018 đã được quận quán triệt phải được triển khai đồng bộ từ quận tới cơ sở gắn với trách nhiệm từng cá nhân, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Quận sẽ phân công nhiệm vụ tới từng cá nhân, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Bám sát khung năng lực vị trí việc làm, bản mô tả công việc gắn với thực hiện tinh giản biên chế, xây dựng phương án giảm dần lao động hợp đồng hiện có, tiến tới không sử dụng lao động hợp đồng làm nhiệm vụ chuyên môn. Để nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân, quận xây dựng mô hình “Bộ phận liếp nhận & trả kết quả thân thiện gần dân”; mô hình “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo” tại quận và phường giai đoạn 2018 – 2020.
Những đổi mới toàn diện trong phương thức cung cấp dịch vụ công, trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của người dân và DN cũng được TP và các đơn vị thực thi. Việc tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị phản ánh, mức độ hài lòng của người dân và DN đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp cũng sẽ là một kênh quan trọng để đo hiệu quả những nhiệm vụ chủ đề năm 2018.