DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ năm 2014

08-01-2014 11:05
Kinhtedothi - Sáng nay, 8/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới dự.
Năm 2013, Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Toàn ngành đã triển khai 8.921 cuộc thanh tra hành chính và 197.690 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm 326.552 tỷ đồng, 4.520 ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 25.225 tỷ đồng, 3.653 ha đất;
Hôm nay, 8/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành thanh tra năm 2014. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Hôm nay, 8/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành thanh tra năm 2014. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 301.327 tỷ đồng, 428 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3.095 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 1.586 tập thể, 2.675 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 72 vụ việc, 75 người.

Bên cạnh đó, ngành đã kiến nghị hoàn thiện nhiều sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật phát hiện qua thanh tra; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung quyết liệt, qua đó đã giải quyết được nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường;...

Trong năm 2014, bên cạnh tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, ngành thanh tra cũng sẽ tập trung mạnh vào công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để thông tin kịp thời về công tác phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ cũng khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong việc đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo điều hành hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; nâng cao chất lượng xây dựng hoạch cho từng cuộc thanh tra, xác định rõ trách nhiệm, công việc của từng thành viên đoàn thanh tra, thời gian, cách thức, nội dung tiến hành, biện pháp tổ chức thực hiện.
TAG: