DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Nghệ An: Lập đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành kỷ cương hành chính

Thế An
02-01-2019 20:15
Kinhtedothi - Đoàn liên ngành sẽ kiểm tra đột xuất tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và cả nơi công cộng mà không thông báo trước lịch kiểm tra.
Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định 5773/QĐ-UBND, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.
Đoàn kiểm tra liên ngành góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Cụ thể, nội dung kiểm tra trong việc chấp hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 3/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 6/4/2013 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Đoàn liên ngành của tỉnh gồm 14 thành viên, do Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn, cùng với sự tham gia của các cơ quan báo chí để đưa tin phản ánh.
Đối tượng kiểm tra là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức hành chính Nhà nước. Đoàn sẽ kiểm tra đột xuất tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và cả nơi công cộng mà không thông báo trước lịch kiểm tra.
Đoàn liên ngành hoạt động và tiến hành kiểm tra, giám sát vào thời gian bất kỳ vào giờ hành chính đến hết năm 2019.