DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: “Gương mẫu, đi đầu” không chỉ là trách nhiệm

Hà Bình (thực hiện)
29-08-2020 10:21
Kinhtedothi - “Kết quả phát triển toàn diện của Hà Nội trong những năm qua là minh chứng cho đường lối đúng đắn trong chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ TP Hà Nội. Trên cơ sở đó, Hà Nội vẫn cần nhiều hơn những quyết tâm đột phá để không chỉ xây dựng Đảng mạnh mà lan tỏa ra các lĩnh vực khác” - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) nhấn mạnh khi trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị.
Đã tạo được bước chuyển mới
Là nhà nghiên cứu về xây dựng Đảng, một đảng viên thuộc Đảng bộ TP Hà Nội, ông đánh giá thế nào về những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Hà Nội trong nhiệm kỳ này?
- Qua nghiên cứu cũng như cập nhật thông tin tôi thấy, trước hết phải khẳng định, Đảng bộ TP Hà Nội đã thực hiện rất tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên nhiều phương diện, không chỉ tạo ra những đột phá nổi trội về phát triển kinh tế - xã hội, đô thị, đến những đổi mới trong hoạt động của hệ thống chính quyền đô thị… Kết quả phát triển toàn diện của TP chính là minh chứng cho đường lối đúng đắn trong chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ TP Hà Nội, trong đó đã có những quyết định mang tính đột phá, với những bước đi vững chắc, chương trình hành động thích hợp để toát lên hình ảnh của một TP là Thủ đô.
Tôi lấy ví dụ gần đây nhất, trong thời điểm cả nước khó khăn vì dịch Covid-19, kinh tế vẫn giữ được sự phát triển nhất định, người dân cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị… nhìn từ thực tế đúng là có chuyển biến rõ rệt…
Theo tôi, để có bước chuyển biến mới, sức lan tỏa mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực, một trong những sáng tạo của Đảng bộ Hà Nội vẫn được duy trì là xây dựng các chương trình công tác giúp cho các "tư lệnh" phụ trách, đội quân tham mưu trên từng lĩnh vực căn cứ vào đó để chỉ đạo, cụ thể hóa thực hiện.
  PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)
Cùng với đó trong từng năm, tôi thấy Thành ủy Hà Nội đều chọn chủ đề công tác có trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Đó là sáng kiến tốt rất đáng được tiếp tục.
Còn trong công tác xây dựng Đảng nói riêng, Hà Nội đã thực hiện khá tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tôi cũng được tham gia nói chuyện ở một số đơn vị về vấn đề này, qua đó nhận thấy Hà Nội đã chỉ đạo tập trung thực hiện đồng bộ, bài bản, có đánh giá tổng kết và lan tỏa được những điển hình tốt.
Vậy ông đánh giá thế nào về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tại Hà Nội cũng như công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII sắp tới?
- Qua theo dõi thông tin về Đại hội Đảng các cấp cho thấy, có một số địa phương vẫn xảy ra sai sót, nhưng Hà Nội đã không để xảy ra bất cứ điều gì khiến dư luận bận tâm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được sâu sát đến tận đại hội cấp nhỏ nhất là chi bộ cơ sở. Tôi được biết, sau đại hội, cũng không có khiếu kiện gì nhân sự, đó là một điều rất đáng mừng.
Tôi cũng được biết, Hà Nội có 17 Đảng bộ cấp trên cơ sở bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, đây là thể hiện sự đề cao dân chủ trong Đảng thông qua bầu cử. Thông qua bầu trực tiếp thì tín nhiệm của Bí thư đối với Đảng bộ được nâng lên, thực chất hơn. Và điều đáng nói là tỷ lệ phiếu đồng thuận đều rất cao, đây chính là chỉ số để đánh giá uy tín của Bí thư đó.
Về chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ tới, Hà Nội đã làm rất bài bản, việc lấy ý kiến vào Dự thảo Văn kiện không chỉ theo hệ thống các tổ chức Đảng, mà còn được đưa ra lấy ý kiến người dân, rồi hàng loạt hội nghị được tổ chức, các ý kiến được tiếp thu. Cá nhân tôi nhận thấy, việc Thường trực Thành ủy làm việc với Ban cán sự các Bộ là một việc làm rất đúng đắn. Trong đó, đi thẳng vào những vấn đề Hà Nội đang cần hỗ trợ, tháo gỡ, tranh thủ sự ủng hộ của cơ quan T.Ư. Đó là những việc làm thiết thực, đặc biệt vào thời điểm chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới. Vì các Bộ đóng trên địa Hà Nội, rất cần gắn kết với Hà Nội để thực hiện các nhiệm vụ chung cũng như của TP. Hy vọng mối liên hệ đó sẽ ngày càng tốt hơn. Đây cũng là một cách làm rất tốt để chuẩn bị cho Đại hội Đảng.
Thành tố “gương mẫu” rất quan trọng
Từ những thành quả đã đạt được, theo ông, trong công tác xây dựng Đảng, còn những vấn đề gì Đảng bộ Hà Nội cần lưu ý khi chuẩn bị trong nhiệm kỳ mới?
- Như tôi được biết, Đảng bộ Hà Nội có số lượng đảng viên đông nhất cả nước với khoảng 441.000 đảng viên thuộc hơn 2.700 tổ chức cơ sở Đảng. Trong suốt tiến trình 90 năm qua cũng như nhiệm kỳ này, dù trong hoàn cảnh nào, Đảng bộ TP luôn chú trọng xây dựng đoàn kết trong Đảng và coi đây là vấn đề cốt tử, luôn được đặt lên hàng đầu; phát huy truyền thống “ngàn năm văn hiến”, Đảng bộ, chính quyền Hà Nội đã chú trọng sự nêu gương, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh từ cấp TP tới cơ sở.
Tôi thấy điểm nổi bật của Dự thảo Văn kiện của Đại hội sắp tới, thành tố "gương mẫu" đã được đưa lên hàng đầu. Tinh thần đổi mới, tính chất hiệu triệu được thể hiện rõ nét hơn: "Gương mẫu xây dựng Ðảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".
Đảng bộ Hà Nội đã luôn luôn là Đảng bộ mạnh cả về trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, đoàn kết thống nhất. Việc “gương mẫu đi đầu” không chỉ trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của Hà Nội. Tuy nhiên, tôi nghĩ trong nhiệm kỳ tới, Hà Nội nên tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa về việc thực hiện các quy định về kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Đặc biệt, về phê bình và tự phê bình tại các chi bộ cơ sở, chúng ta đã làm hiệu quả rồi, nhưng cần nhìn nhận lại và khắc phục cho được tình trạng “tuy có chuyển biến những nặng về hình thức”. Một điều nữa những đảng viên như chúng tôi luôn mong muốn là công tác cán bộ phải đặc biệt coi trọng.
“Dụng nhân như dụng mộc”, muốn làm được công tác cán bộ tốt, phải làm các khâu từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến bố trí, luân chuyển, chính sách cán bộ thật bài bản, chặt chẽ. Muốn vậy, ngay từ công tác đánh giá cán bộ phải khách quan, công tâm về điểm mạnh, điểm yếu của cán bộ. Nếu bố trí đúng cán bộ, một địa phương được “nhờ” rất nhiều, còn nếu sai sẽ không chỉ dậm chân tại chỗ, mà còn tụt hậu, sa sút, thậm chí gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Vậy hướng đến Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP lần này, cá nhân ông có những kỳ vọng gì vào chặng đường phát triển tiếp theo của Hà Nội?
- Tôi tin rằng với sự chuẩn bị công phu về văn kiện, chủ động làm việc với các cơ quan T.Ư…, chắc chắn về mặt đường hướng phát triển, Đại hội sắp tới sẽ đề ra được những mục tiêu để Hà Nội xứng đáng là Thủ đô của đất nước, một TP gương mẫu, đi đầu.
Nhưng cùng với quyết định đường hướng, như tôi đã nói, việc chọn được một đội ngũ cấp ủy tốt là vấn đề đảng viên, người dân chúng tôi rất quan tâm. Cấp ủy của Đảng bộ Hà Nội phải là đội ngũ thực sự trí tuệ, có bản lĩnh, sức chiến đấu, như vậy không có khó khăn gì là không thể vượt qua.
Từ cấp ủy mạnh sẽ góp phần xây dựng hệ thống chính quyền mạnh. Mà chính quyền Hà Nội là chính quyền của Thủ đô, chính quyền đô thị, đòi hỏi phương thức quản lý cũng phải thích hợp với đô thị, trung tâm chính trị của đất nước. Đó là điều chúng tôi rất mong muốn khi hướng về Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội sắp tới.
Xin cảm ơn ông!
Một điều nữa những đảng viên như chúng tôi luôn mong muốn là công tác cán bộ phải đặc biệt coi trọng. “Dụng nhân như dụng mộc”, muốn làm được công tác cán bộ tốt, phải làm các khâu từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến bố trí, luân chuyển, chính sách cán bộ thật bài bản, chặt chẽ.