DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

NHNN chấp thuận việc SCB tăng vốn điều lệ lên hơn 4.000 tỷ đồng

25-10-2010 11:42
KTĐT - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc SCB tăng vốn điều lệ từ 3.635.428.960.000 đồng lên 4.190.602.220.000 đồng theo phương án tăng vốn điều lệ.

KTĐT - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc SCB tăng vốn điều lệ từ 3.635.428.960.000 đồng lên 4.190.602.220.000 đồng theo phương án tăng vốn điều lệ.

Ngày 22/10/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 8105/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc tăng vốn điều lệ năm 2010 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc SCB tăng vốn điều lệ từ 3.635.428.960.000 đồng lên 4.190.602.220.000 đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông SCB thông qua ngày 27/3/2010 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 80/2010/NQ-SCB-HĐQT ngày 18/9/2010 về việc bổ sung một số chỉ tiêu trong phương án tăng vốn điều lệ.

SCB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý và chế độ báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông SCB thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

TAG: