DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Ông Nguyễn Văn Quyền tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa mới

Phương Nguyên
16-09-2019 11:58
Kinhtedothi – Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 13 đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia khóa XIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) với 114 đại biểu.
Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia khóa XIII ra mắt Đại hội. 
Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ (gồm 25 đồng chí) và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch (2 Phó Chủ tịch chuyên trách và 4 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm) Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khoá XII (nhiệm kỳ 2014 - 2019) tiếp tục được bầu tái đắc cử chức danh Chủ tịch khoá XIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024).
Các Phó Chủ tịch chuyên trách gồm: Đồng chí Lê Thị Kim Thanh và đồng chí Trần Đức Long. 4 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm gồm các đồng chí: Phạm Gia Túc; Trần Công Phàn; Nguyễn Văn Du và đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc.
Thay mặt Ban Chấp hành khóa mới, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới các đại biểu đã tin tưởng, tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là niềm vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm mà toàn thể cán bộ, hội viên, luật gia cả nước đã tin cậy, giao phó.
Ban Thường vụ Hội Luật gia khóa XIII ra mắt Đại hội. 
“Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng và phát triển, khẳng định vị trí, vai trò của Hội là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong hệ thống chính trị”- Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền phát biểu.
Danh sách 25 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII:
1. Đồng chí Trần Dũng Anh
2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh
3. Đồng chí Dương Thành Bắc
4. Đồng chí Nguyễn Văn Du
5. Đồng chí Võ Thị Kim Hồng
6. Đồng chí Nguyễn Văn Huệ
7. Đồng chí Dương Đình Khuyến
8. Đồng chí Trần Đức Long
9. Đồng chí Phan Trung Lý
10. Đồng chí Quản Văn Minh
11. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc
12. Đồng chí Trần Công Phàn
13. Đồng chí Nguyễn Văn Quyền
14. Đồng chí Trịnh Văn Quyết
15. Đồng chí Nguyễn Bá Sơn
16. Đồng chí Đinh Dũng Sỹ
17. Đồng chí Lê Minh Tâm
18. Đồng chí Lê Xuân Thân
19. Đồng chí Lê Thị Kim Thanh
20. Đồng chí Nguyễn Tiến Thanh
21. Đồng chí Ngô Trung Thành
22. Đồng chí Lê Xuân Thảo
23. Đồng chí Phạm Gia Túc
24. Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến
25. Đồng chí Trần Ngọc Vinh.