DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Phân cấp phải phù hợp quy định pháp luật

17-01-2014 22:05
Kinhtedothi - Chiều 17/01, tập thể lãnh đạo UBND TP họp trực tuyến với lãnh đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã cho ý kiến về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2015.
Kinhtedothi - Chiều 17/01, tập thể lãnh đạo UBND TP họp trực tuyến với lãnh đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã cho ý kiến về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2015.
Chủ tịch TP Nguyễn Thế thảo phát biểu kết luận hội nghị.
Chủ tịch TP Nguyễn Thế thảo phát biểu kết luận hội nghị.
Hội nghị đã đánh giá thực trạng, sau 3 năm thực hiện phân cấp quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn (2011 - 2013) theo Quyết định số 11/2011/QĐ – UBND ngày 2/3/2011. Bên cạnh mặt được, thực trạng hiện một số việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho cấp huyện quá lớn (đặc biệt là trong 3 lĩnh vực: Đê điều, thủy lợi và rừng). Ví dụ, lĩnh vực quản lý rừng, tại Quyết định 11/QĐ-UBND, TP phân cấp cho huyện Sóc Sơn quản lý một phần rừng phòng hộ, theo quy định thì ngân sách huyện này chịu trách nhiệm đầu tư dự án phòng cháy chữa cháy rừng Sóc Sơn, nhưng thực tế chưa năm nào huyện đủ vốn bố trí cho công tác này, mà vẫn do nguồn vốn ngân sách TP cấp. Trong lĩnh vực đê điều, quy định cấp huyện quản lý từ đê cấp IV trở xuống (khoảng 263km đê trên tổng số 716 km đê toàn TP, chiếm khoảng 36,7% số km đê trên toàn thành phố)…  Thực tế 3 năm qua chưa có quận, huyện nào bố trí vốn phân cấp cho việc đầu tư, duy tu đê từ cấp IV trở xuống theo phân cấp, mà đều do ngân sách thành phố hỗ trợ đầu tư…  Lĩnh vực y tế, văn hóa (quản lý karaoke, lễ hội…), quản lý rác thải nông thôn cũng gặp những khó khăn, triển khai chưa được. Tuy nhiên, ý kiến các huyện,  sở, ngành đều cho rằng, việc phân cấp là cần thiết. Nhưng cần sửa đổi Quyết định số 11 (nêu trên).

Theo dự thảo quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế xã hội giai đoạn 2014-2015 của UBND TP, có 15 nội dung sửa đổi, bổ sung. Bao gồm các lĩnh vực: Thủy lợi, đê điều, quản lý rừng; quản lý y tế, văn hóa (di tích, lễ hội…). Theo Sở Kế hoạch & Đầu tư, riêng công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bến bãi đỗ xe công công, vườn hoa, cây xanh… các sở, ngành quản lý, tiếp tục rà soát, thống kê, báo cáo UBND TP quý I/2014.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch TP Nguyễn Thế thảo khẳng định, Quyết định 11 đã phát huy hiệu quả và có tác dụng tốt, tuy nhiên do nhu cầu phát triển cũng như như diễn biến thực tiễn, việc điều chỉnh quy địn phân cấp là cần thiết. Chủ tịch nhấn mạnh, quan điểm của TP là phân cấp mạnh cho các quận, huyện và theo nguyên tắc, phân cấp những việc mà dưới có thể làm được, ngược lại cấp trên không làm những việc mà cấp dưới có thể làm được, nhưng phân cấp phải phù hợp quy định pháp luật. Phân cấp phải đi liền với kiểm tra và cơ bản thống nhất với các nội dung sửa đổi, bổ sung; yêu cầu ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến, bổ sung, hoàn chỉnh trình UBND TP trong quý I/2014 để xem xét quyết định.
TAG: