DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Phân chia tài sản chung

Luật gia Phạm Thu Hương - Hội Luật gia TP Hà Nội
02-12-2017 10:54
Kinhtedothi - “Tôi là người khuyết tật, hiện vợ chồng tôi đang chuẩn bị ly hôn nhưng không thỏa thuận được về vấn đề tài sản chung. Vậy tôi muốn hỏi pháp luật quy định như thế nào về việc phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn? Là một người tàn tật thì có được pháp luật bảo vệ khi ly hôn không?” - Vũ Thị Hoa, TX Sơn Tây, Hà Nội
Tin liên quan
Vấn đề bạn hỏi, căn cứ vào pháp luật hiện hành tôi xin trả lời như sau: Khi vợ chồng bạn ly hôn mà không thỏa thuận được về tài sản thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của cả 2 vợ chồng, Tòa án sẽ giải quyết theo quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau: Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:
a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.
Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.
Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.
Điều luật cũng có quy định về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.