DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo Thủ đô

Hồng Thái
16-02-2019 18:28
Kinhtedothi - Ngày 16/2, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (3/3/1949 - 3/3/2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9 (huyện Ba Vì) và phát động thi đua năm 2019 trong toàn ngành Tuyên giáo Thủ đô.
Tin liên quan
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng cán bộ ngành Tuyên giáo Thủ đô dâng hương tại Khu di tích K9 (huyện Ba Vì)
Phát động thi đua năm 2019, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, trong chặng đường gần 90 năm công tác tư tưởng của Đảng (1930-2019) và 70 năm hoạt động của Ban Tuyên giáo Thành ủy, cán bộ Tuyên giáo Thủ đô luôn thấm nhuần lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hoạt động; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Định hướng đúng đắn đó được thể hiện trên các nhiệm vụ chính trị, giải pháp cụ thể của Đảng bộ Hà Nội trong từng giai đoạn cách mạng. Đó là tích cực truyền bá đường lối cách mạng của Đảng trong cao trào giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, làm nên Cách mạng tháng Tám năm 1945. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, công tác tư tưởng, tuyên giáo cùng cả nước giữ vững chính quyền non trẻ và tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Đất nước thống nhất, ngành Tuyên giáo lại tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp tìm tòi con đường đổi mới; cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng về đường lối đổi mới.
 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát động thi đua
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô hiện nay đang đứng trước những vận hội lớn, thách thức mới. Toàn ngành sẽ thi đua thực hiện công tác tuyên truyền trong năm 2019, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, đẩy mạnh công tác giáo dục, chính trị tư tưởng; tuyên truyền thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục đôn đốc, triển khai các nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy trong năm 2019. Chủ động tham mưu, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ; tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả hoạt động của tổ giúp việc chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa...
 Lễ phát động thi đua kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (3/3/1949 - 3/3/2019).
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo Thủ đô xin nguyện với Người luôn lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, góp phần xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh, viết thêm trang sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo Thủ đô.
 Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Thanh Xuân Phạm Đăng Quang 
Phát biểu hưởng ứng, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Thanh Xuân Phạm Đăng Quang nhấn mạnh, bước sang năm 2019, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thường trực các cấp ủy, đội ngũ Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội TP, các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị xin tích cực hưởng ứng và quyết tâm thực hiện tốt các nội dung thi đua do Ban Tuyên giáo Thành ủy phát động; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; vững vàng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo Thủ đô.