DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mỹ Đức

Mai Vân
06-03-2019 17:57
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 998/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mỹ Đức.
Theo đó, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Mỹ Đức gồm diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2019: Tổng diện tích đất tự nhiên là 22.625,08ha. Trong đó, Đất nông nghiệp chiếm 14.426,83ha; Đất phi nông nghiệp chiếm 6.831,53ha; Còn lại là đất chưa sử dụng.
Riêng trong năm 2019, danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất, số dự án là 56, diện tích là 44,03ha.
Trong năm thực hiện, UBND huyện Mỹ Đức có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lọi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Mỹ Đức đã được UBND TP phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND TP trước ngày 31/5/2019.
UBND TP giao UBND huyện Mỹ Đức tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2018.
Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND TP phê duyệt; Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất; Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2019.
Huyện Mỹ Đức nằm về phía Tây Nam TP Hà Nội, mật độ dân số trung bình đạt 863 người/km2. Huyện gồm 21 xã và 1 thị trấn, trong đó có 12 xã đồng bằng dọc sông Đáy, 9 xã trung du và 1 xã miền núi. Nằm trong khu vực chuyển tiếp giữa đồng bằng với miền núi, nên huyện có 2 dạng địa hình chính: Địa hình núi đá xen kẽ với các khu vực úng trũng và địa hình đồng bằng.