DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Từ Liêm, Sóc Sơn, Mê Linh

08-01-2014 11:39
Kinhtedothi - UBND thành phố Hà Nội ban hành các quyết định về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) các huyện, Từ Liêm, Sóc Sơn, Mê Linh.
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Từ Liêm gồm 7.562,80 ha tổng diện tích tự nhiên, trong đó: đất nông nghiệp chiếm 6,2% (468,80ha); đất phi nông nghiệp chiếm 93,45% (7.067,40ha), đất đô thị 2,81% (212,58ha), đất chưa sử dụng 0,35%(26,60ha).

Trong 5 kỳ đầu, UBND huyện Từ Liêm sử dụng diện tích đất nông nghiệp giảm dần, đất phát triển hạ tầng và diện tích đất phi nông nghiệp tăng dần, cụ thể: năm 2011: Đất nông nghiệp có diện tích 2.689,63 ha; năm 2015: còn 1.542,50 ha; năm 2011: đất phát triển hạ tầng có diện tích 1.624,02 ha; năm 2015 tăng lên 2.113,04 ha; đất phi nông nghiệp năm 2011 có diện tích 4.824,98 ha, năm 2015: tăng lên 5.974,07 ha.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Sóc Sơn, đất nông nghiệp chiếm 48,72% (14.934,80ha); đất phi nông nghiệp chiếm 51,28% (15.716,50ha); đất chưa sử dụng 1,04% (118,31ha).

Trong 5 năm kỳ đầu (2011-2015), huyện Sóc Sơn sử dụng diện tích đất nông nghiệp giảm dần, cụ thể năm 2011 diện tích đất nông nghiệp 17.948,54ha đến năm 2015 diện tích đất nông nghiệp giảm còn 15.883,17ha; diện tích đất phi nông nghiệp tăng dần, năm 2011 diện tích đất phi nông nghiệp là 11.678,76ha, đến năm 2015 tăng lên 14.346,36ha.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mê Linh, đất nông nghiệp chiếm 44,91% (6.400,01ha); đất phi nông nghiệp chiếm 53,96% (7.689,51ha); đất đô thị chiếm 14,59% (2.079,58ha), còn lại đất chưa sử dụng chiếm 1,13%.

UBND Thành phố giao UBND huyện, Từ Liêm, Sóc Sơn, Mê Linh tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; đồng thời, tổ chức kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có trách nhiệm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31/12 hàng năm.
TAG: