DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Trần Long
12-11-2019 16:54
Kinhtedothi - Chiều 12/11, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng làm trưởng đoàn đã làm việc với Quận uỷ Hoàn Kiếm về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 26/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; tình hình thực hiện Đề án 21-ĐA/TU.
Tin liên quan
Tham gia buổi làm việc có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng kết luận buổi làm việc.
Nhiều chuyển biến tích cực
Báo cáo tại buổi làm việc về kết quả thực hiện Đề án 21-ĐA/TU, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Hoàn Kiếm Bùi Hoàng Phan cho biết, công tác bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn quận đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định. Sau sắp xếp, quận Hoàn Kiếm giảm 520 tổ dân phố (từ 651 xuống còn 131 tổ dân phố). Quá trình thực hiện, đã chú trọng công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận và không để phát sinh các mặt tiêu cực đến chính trị - xã hội trên địa bàn; thực hiện thận trọng, chắc chắn và đúng các nguyên tắc của Đề án. 
Còn trong công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, quận sớm thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội; ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm đảm bảo rõ tiến độ thực hiện; đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai đến 18 phường và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị quận. Chủ động triển khai tổng kết 6 chương trình công tác 26 đề án của Quận uỷ khóa, nhiệm kỳ 2015-2020; đánh giá toàn diện việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ, làm cơ sở để xây dựng báo cáo chính trị Đại hội. Chủ động củng cố, kiện toàn, bố trí cán bộ chủ chốt ở phường, phòng, ngành; tập trung rà soát đội ngũ cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026 và những năm tiếp theo, làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đặc biệt, việc quy hoạch Quận ủy viên, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đều đạt và vượt yêu cầu.
Đối với việc thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân cho biết, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU du lịch của quận Hoàn Kiếm đang phát triển theo đúng hướng và bảo đảm bền vững, có hiệu quả. Ngoài ra, công tác đầu tư phát triển và kinh doanh du lịch được chú trọng hơn. Hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật du lịch đang dần được xây dựng đồng bộ. Từ đó, du lịch đã tạo ra động lực thúc đẩy các ngành kinh tế - xã hội phát triển và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân. Theo đó, tốc độ tăng trưởng dịch vụ, thương mại, du lịch trung bình tăng hơn 18%/năm, trong đó ngành du lịch tăng hơn 20%. Lượng khách du lịch quốc tế lưu trú trên địa bàn năm 2016 tăng 22,8%; năm 2018 tăng 12,06% và 9 tháng đầu năm 2019 tăng 10% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng trung bình của các cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn đạt 70-80%.
Xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ
Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của quận Hoàn Kiếm trong việc đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng.
Nhấn mạnh năm 2020 là năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ TP, Đại hội XIII của Đảng nên có khối lượng công việc rất lớn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, trong lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, quận Hoàn Kiếm tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155 của Thành ủy và Kế hoạch của Quận ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ động gắn việc chuẩn bị, tổ chức đại hội với chuẩn bị triển khai Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Các cấp ủy từ quận đến các đảng ủy cơ sở và chi bộ dưới cơ sở cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội; triển khai kế hoạch đảm bảo cụ thể, khoa học; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch. Đối với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, cần tiến hành từng bước, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Văn kiện đại hội đảng các cấp và Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra. 
Về triển khai thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, quận Hoàn Kiếmtiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội và phương án kiện toàn sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn. Quá trình thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định nhằm tinh gọn hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách. 
Ngoài ra, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Quận ủy; nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đơn vị. Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tập trung rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2015-2020 để tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và của nhiệm kỳ. 
Đối với nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, so với tiềm năng của quận, những kết quả đã đạt được còn chưa tương xứng và đáp ứng yêu cầu, mong muốn của TP đối với quận. Vì vậy, trong thời gian tới, quận cần đảm bảo các điều kiện cần thiết để phát triển du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các các cơ quan, đoàn thể và cán bộ, Nhân dân trên địa bàn Quận. Không ngừng suy nghĩ, sáng tạo sản phẩm mới, hấp dẫn và thực hiện hiệu quả 3 Đề án mà Quận đã đề ra. Tăng cường xã hội hóa trong đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn. Đặc biệt, công tác tuyên truyền phát triển du lịch gắn với tuyên truyền xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch; xây dựng nếp sống văn minh đô thị và thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Quận, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Quận. 
Ngoài ra, tăng cường phối hợp chặt chẽ với Sở Du lịch, Sở VHTT Hà Nội tổ chức hiệu quả các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trên tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Bên cạnh du lịch bình dân cần nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng cao phục vụ nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phát triển du lịch. Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch, nhất là cán bộ làm công tác văn hóa, du lịch của Quận, từng phường, đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho người dân về di tích, lịch sử, văn hóa, để người dân trên địa bàn là thuyết minh viên tuyên truyền cho di tích. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn quận ngày một nâng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của du khách trong nước và quốc tế.