DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Nâng cao năng lực nghiên cứu để góp phần phát triển Thủ đô

Bài, ảnh: Trần Long
28-02-2019 14:29
Kinhtedothi - Sáng 28/2, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng trọng tâm năm 2019; kết quả thực hiện Đề tài số 08 trong Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm của TP về “Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP (2015-2020); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu
Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn, trong những năm qua, Viện đã phát huy năng lực và tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều đề án về phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Đến nay, Viện đã chủ trì và phối hợp nghiên cứu hơn 100 đề tài xã hội và đề án tập trung vào các vấn đề quan trọng xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững của TP.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc.
Riêng trong năm 2018, Viện đã hoàn thành báo cáo chuyên đề “Thực trạng và đề xuất chính sách nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa – xã hội của chính quyền đô thị TP Hà Nội” và tích cực tham gia biên soạn, xây dựng “Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP Hà Nội”. Viện cũng đã hoàn thành nghiên cứu và được UBND TP phê duyệt đối với 3 đề án về “Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính TP Hà Nội hướng tới nền hành chính phục vụ, dân chủ, văn minh, hiện đại”; “Quản lý và giảm thiểu rủi ro có thể trở thành thảm họa của TP Hà Nội”; “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô đến năm 2025, định hướng đến 2030”… Đặc biệt, Viện được giao là cơ quan thường trực Đề tài số 08 và hiện nay việc triển khai các nội dung nghiên cứu đang được thực hiện theo tiến độ.
Cuối tháng 8 hoàn thành nghiệm thu các chuyên đề nhánh
Ghi nhận những đóng góp của Viện trong những năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, tư vấn và đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP.
Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Viện cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực nghiên cứu để giúp Thành ủy, UBND TP lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Trọng tâm năm 2019 là hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài 08 để góp phần hoàn thành Chương trình 20 về nghiên cứu khoa học trọng điểm để chuẩn bị văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ TP.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý, Viện cần củng cố, nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học T.Ư và TP đối với hoạt động nghiên cứu của Viện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.
Tiếp thu ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học đối với Đề tài 08, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, đây là đề tài khó, phạm vi rộng, khối lượng công việc lớn. Tuy nhiên, kết quả thực hiện đề tài đến nay đảm bảo theo tiến độ và chất lượng. Điều này cho thấy sự tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm của cơ quan thường trực, các chuyên gia, nhà khoa học.
Xác định khối lượng công việc còn lớn trong khi thời gian không còn nhiều, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, đến 30/8/2019 phải hoàn thành công tác nghiệm thu các chuyên đề nhánh. Đối với cơ quan thường trực, phải rà soát lại toàn bộ nội dung của Đề tài 08, xây dựng kế hoạch chi tiết theo hướng 5 rõ và giao ban hàng tuần, tháng, quý để đôn đốc công việc. Riêng đối với Viện, phối hợp chặt chẽ với Ban Chủ nhiệm 7 đề tài còn lại; bám sát đề cương dự thảo Đại hội XIII của Đảng để xây dựng dự thảo, đề cương văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ TP trên tinh thần “phải đi trước một bước”.