DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc: Xây dựng cộng đồng văn minh

Lâm Nguyễn
29-08-2018 10:09
Kinhtedothi - Những năm qua, công tác dân tộc luôn được Hà Nội coi là nhiệm vụ chính trị - xã hội hết sức quan trọng. Trong đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) là một trong những giải pháp trọng tâm đối với mục tiêu xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số huyện Thạch Thất. Ảnh: Lâm Nguyễn
Đa dạng lĩnh vực tuyên truyền
Vùng đồng bào DTTS chỉ chiếm khoảng 1,2% tổng dân số của Hà Nội, tuy nhiên lại cư trú trên 10% tổng diện tích toàn TP. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, từ năm 2008 đến nay, Ban Dân tộc TP thường xuyên phối hợp với Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Hà Nội tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn chính sách dân tộc. Đến nay, đã tổ chức được 72 lớp với sự tham gia của trên 14.400 lượt người.
Trưởng thôn Yên Sơn (xã Ba Vì, huyện Ba Vì) Lý Văn Phủ cho biết, từ việc được tham gia các lớp tập huấn, ông cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể của thôn, xã đã có những hiểu biết sâu sắc hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề thiết thực với đời sống như: Luật Đất đai, Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình, Phòng chống ma túy, Bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em, Hôn nhân gia đình…
Những năm qua, Ban Dân tộc TP còn tích cực phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tri số 05-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào DTTS của TP Hà Nội. Trong hơn 2 năm qua, gần 1.000 cán bộ làm công tác dân tộc đã được tuyên truyền, phổ biến về Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI. Nhờ những hiểu biết về luật pháp, việc tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành các quy định của Nhà nước của cán bộ làm công tác dân tộc cũng có tính thuyết phục và hiệu quả cao hơn.
Không ngừng đổi mới phương thức
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, suốt 10 năm qua, an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS của Thủ đô được giữ vững, ổn định. Đồng bào tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tinh thần trách nhiệm, chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được nêu cao. Qua đó, thúc đẩy đồng bào nỗ lực vươn lên làm giàu, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng…
Trưởng ban Dân tộc TP Nguyễn Tất Vinh cho rằng, đối với công tác dân tộc, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ phải được coi trọng và tổ chức tốt. Do đó, thời gian tới, bên cạnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành đổi mới phương thức và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS.
Hai nhiệm vụ trọng tâm được Trưởng ban Dân tộc TP nhấn mạnh là tập trung thực hiện đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2018 - 2021”. Đồng thời, phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục triển khai có hiệu quả Thông tri số 05-TT/TU, từng bước nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm, chung sức xây dựng cộng đồng văn minh, tiến bộ cho đồng bào vùng DTTS của Thủ đô.