DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà: Hoạt động của HĐND các cấp được triển khai quyết liệt, bài bản

Linh Chi - D. Tùng
03-12-2019 10:23
Kinhtedothi-Thay mặt Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội đánh giá kết quả hoạt động của HĐND TP năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 tại Kỳ họp thứ 11 HĐND TP khai mạc sáng nay, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho biết: Năm 2019, hoạt động của HĐND các cấp được triển khai quyết liệt, bài bản, kỷ luật, kỷ cương mang lại hiệu quả cao, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của toàn Thành phố.
Hoàn thành 248 nội dung công việc, 361 nhiệm vụ phát sinh
Theo Phó Chủ tịch HĐND TP, kết quả nổi bật là HĐND các cấp đã đổi mới và nâng cao chất lượng trong tổ chức các kỳ họp HĐND, kịp thời ban hành các nghị quyết về các nội dung thuộc thẩm quyền, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của thực tế chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của Thủ đô. Đáng chú ý, trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện chủ đề năm 2019 của TP về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Thường trực HĐND TP đã chủ động ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác số 01 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND. Đến hết tháng 11/2019, có 248/273 nội dung công việc (đạt 90,8% kế hoạch) hoàn thành cơ bản đúng thời gian, tiến độ, chất lượng. Đồng thời, bám sát nhiệm vụ trọng tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của T.Ư, của Thành ủy, Thường trực HĐND TP đã triển khai kịp thời, hiệu quả 361 nhiệm vụ mới phát sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của TP. 
  Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà báo cáo tại kỳ họp
Về khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2018 được chỉ ra sau kiểm điểm, Thường trực HĐND TP chỉ đạo tổng kết hoạt động HĐND các cấp năm 2018; lồng ghép nội dung triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019 tới HĐND quận, huyện, thị xã, tạo không khí đổi mới, phấn khởi, thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đến HĐND các cấp. Kết quả đạt được, đã tổ chức 2 hội nghị tọa đàm mở rộng tới đại biểu (ĐB) chuyên trách là Thường trực, lãnh đạo các ban HĐND quận, huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo HĐND xã, phường, thị trấn về các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND; phân công các ĐB chuyên trách HĐND TP đi dự, theo dõi phiên giải trình của các quận, huyện, thị xã và mỗi năm tham dự ít nhất 1 kỳ họp của HĐND xã, phường, thị trấn... Trong năm, HĐND quận, huyện, thị xã đã tổ chức được 101 kỳ họp, ban hành 442 nghị quyết, tổ chức 748 đợt giám sát, khảo sát chuyên đề, tổ chức 56 phiên giải trình của Thường trực HĐND; đều tăng hơn năm 2018 về lượng và chất. 
Bên cạnh đó, kết quả nổi bật nữa là HĐND TP đã đẩy mạnh hoạt động tái giám sát của Thường trực, các Ban HĐND TP. Với phương châm “theo đến cùng” vấn đề đã được giám sát, chất vấn, Thường trực HĐND TP chỉ đạo các Ban, tổ ĐB, Văn phòng HĐND TP tiếp tục chú trọng theo dõi việc giải quyết các kết luận giám sát, thực hiện tái giám sát, tái chất vấn. Phiên giải trình tháng 11/2019 Thường trực HĐND TP tiếp tục chọn chủ đề về vệ sinh ATTP - nội dung đã được chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, 4 HĐND TP để yêu cầu UBND và các ngành liên quan giải trình. Qua hoạt động tái giám sát trong năm 2019, phần lớn kiến nghị, kết luận sau giám sát, chất vấn của HĐND, các Ban HĐND đều đã và đang được UBND và các ngành chức năng chỉ đạo triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả tích cực, tạo được niềm tin trong Nhân dân.
Đáng chú ý, việc tổ chức các kỳ họp HĐND TP đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định của Luật; xem xét thông qua các nội dung quan trọng góp phần vào sự phát triển Thủ đô. Trên cơ sở chủ trương nghị quyết của Đảng, các quy định của Luật và tình hình thực tiễn của Thủ đô, HĐND TP đã phối hợp chặt chẽ với UBND và UB MTTQ TP tổ chức thành công 3 kỳ họp; thông qua 27 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao, là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để TP sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động trong thực hiện phát triển KT-XH Thủ đô. 
Hoạt động chất vấn, tái chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp tiếp tục được thực hiện với nhiều đổi mới, phát huy trí tuệ của ĐB, đề cao tinh thần xây dựng, tính dân chủ, công khai tranh luận, đối thoại và ý thức trách nhiệm, tự phê bình của người được chất vấn. Tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 9 HĐND TP đã có 33 ĐB, trong đó có 22 ĐB không chuyên trách, nhiều nhất từ trước đến nay tham gia chất vấn và tái chất vấn. 
Bên cạnh đó, các phiên giải trình của Thường trực HĐND TP đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và điều hành của chính quyền các cấp. Năm 2019, Thường trực HĐND đã tổ chức thành công 3 phiên giải trình, tăng 1 phiên so với năm 2018. Các nội dung được lựa chọn đều là những nội dung quan trọng, thường xuyên được Thành ủy, HĐND, UBND TP quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và được HĐND giám sát, chất vấn và tái chất vấn tại các kỳ họp của HĐND TP. Việc chuẩn bị và tổ chức các phiên giải trình được chuẩn bị chu đáo, kết hợp giữa các phương thức thực hiện đã có hiệu quả tích cực với nhiều điểm mới, như:, Thường trực chỉ đạo các Ban HĐND tổ chức kiểm tra, khảo sát, tổng hợp báo cáo, xây dựng phóng sự truyền hình sinh động, rõ nét; mở rộng thành phần mời đến các cơ quan, đơn vị chính quyền ở cơ sở trực tiếp quản lý và đến các doanh nghiệp trực tiếp tham gia, để thấy được sự chuyển động tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, quyết liệt ngay từ cấp cơ sở. Số ĐB nêu câu hỏi, ý kiến đề nghị giải trình liên tục tăng sau mỗi kỳ; các lãnh đạo UBND TP, ủy viên UBND TP là giám đốc các sở, các chủ tịch UBND quận, huyện, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan liên quan thực hiện có phần trả lời cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp, lộ trình giải quyết...
"Việc tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát toàn diện, sát với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri; kiến nghị kịp thời khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai Nghị quyết HĐND các cấp. Hoạt động giám sát, khảo sát trong năm được nâng cao chất lượng, không ngừng đổi mới và được tổ chức đúng luật", Phó Chủ tịch HĐND TP khẳng định, Cụ thể, Thường trực, các Ban, Văn phòng, tổ ĐB HĐND TP đã tích cực triển khai 77 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn, tăng 11 cuộc so với năm 2018. Phương châm hành động hướng về cơ sở, chú trọng vào các đối tượng chịu tác động trực tiếp và giám sát đến cùng, trao đổi kỹ giữa các bên có liên quan để có cái nhìn chân thực, khách quan nhất; tổ chức buổi giám sát linh hoạt theo nhóm các đơn vị tương đồng về nội dung, chức năng, nhiệm vụ; đối tượng giám sát được mở rộng và sâu hơn, hướng tới cơ quan, đơn vị, người trực tiếp quản lý, giải quyết…

Đồng thời, công tác tiếp xúc cử tri (TXCT), tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân cũng được nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri. Qua các cuộc TXCT, Thường trực HĐND TP đã tổng hợp và gửi UBND TP hơn 400 câu kiến nghị của cử tri để trả lời và giải quyết theo thẩm quyền. Đã có 345 lượt ĐB HĐND TP tiếp công dân theo lịch định kỳ hàng tháng theo tổ ĐB tại trụ sở tiếp công dân của 30 quận, huyện, thị xã. 10 tháng đầu năm 2019, HĐND TP đã tiếp nhận, xử lý 1.189 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND TP đã tiếp công dân theo vụ việc hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân TP đối với 10 vụ việc khiếu nại, tố cáo có nội dung phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết trên địa bàn và còn 1 vụ theo kế hoạch tiếp trong tháng 12, so với năm 2018 tăng số vụ việc được tiếp là 3. Đến nay, có 3 vụ việc giải quyết xong, 7 vụ việc đang tập trung giải quyết... 
Năm 2020, tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm
Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho hay, HĐND các cấp sẽ tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tiếp tục thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các chương trình công tác lớn, các nhiệm vụ trọng tâm của TP; phối hợp chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND TP năm 2020 và các năm tiếp theo. 
Hai là, tham gia có trách nhiệm vào công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đặc biệt là công tác nhân sự chuẩn bị cho HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào năm 2021.
 Toàn cảnh phiên họp
Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp năm 2020; lựa chọn nội dung và tổ chức tốt các phiên giải trình của Thường trực HĐND TP; tiếp tục triển khai chương trình giám sát chuyên đề của HĐND năm 2020 theo Nghị quyết của HĐND TP; đẩy mạnh các hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban và tổ ĐB TP; tổ chức tốt các cuộc TXCT trước và sau kỳ họp của ĐB HĐND TP, tăng cường các cuộc TXCT chuyên đề và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.
Bốn là, tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn TP; duy trì tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề, các buổi hội thảo, tọa đàm giữa Thường trực HĐND TP và Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã để trao đổi về kỹ năng, tình hình hoạt động của HĐND. Tăng cường hướng về cơ sở, quan tâm, tạo điều kiện để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các xã, phường, thị trấn.
Năm là, triển khai thực Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14.
Sáu là, đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của HĐND TP; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng; mở rộng các kênh tiếp nhận, trao đổi thông tin, giám sát giữa HĐND với cử tri và các cơ quan, đơn vị.
Bảy là, phối hợp, tham dự các hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội khóa XIV; tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án Luật trình Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật của T.Ư và TP; mở rộng quan hệ đối ngoại với các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế.