DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Phù Đổng - điểm sáng nông thôn mới nâng cao

Bài, ảnh: Nam Bắc
01-01-2020 09:22
Kinhtedothi - Là địa phương có Lễ hội Gióng – Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, những năm qua, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm không chỉ bảo tồn, phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống mà còn tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.
Thu nhập đầu người tăng cao
Năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của huyện Gia Lâm cùng sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong toàn xã, UBND xã Phù Đổng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả toàn diện.
Cụ thể, kinh tế duy trì ổn định và có bước phát triển; việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng được triển khai hiệu quả. Toàn xã Phù Đổng có tổng diện tích gieo trồng 451ha, trong đó diện tích trồng lúa 298ha, năng suất trung bình ước đạt 42 tạ/ha; sản lượng đạt 1.338 tấn; diện tích một số cây trồng khác như ngô, rau, màu các loại được duy trì.
 Lãnh đạo xã Phù Đổng thăm, chỉ đạo mô hình trồng hoa, cây cảnh.
Thực hiện “Đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng nông nghiệp chuyên canh xã Phù Đổng giai đoạn 2016 - 2020”, năm 2019, xã Phù Đổng đã chuyển đổi được 35,45ha từ đất trồng lúa, màu kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh…
Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển với tổng đàn liên tục tăng. Công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được triển khai đảm bảo... Toàn xã có trên 400 hộ kinh doanh cá thể đều hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người xã Phù Đổng đạt 55,2 triệu đồng/người/năm.
Tổng thu ngân sách xã năm 2019 ước thực hiện 25,414 tỷ đồng, bằng 295,3% dự toán huyện giao và bằng 101,32% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách xã ước thực hiện 19,258 tỷ đồng, bằng 223,8% dự toán huyện giao và bằng 135,21% so với cùng kỳ năm trước.
Đặc biệt năm 2019, thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Phù Đổng là một trong hai xã đầu tiên của huyện Gia Lâm đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí của TP. Công tác quản lý xây dựng, đô thị theo quy hoạch, trật tự xây dựng từng bước đi vào nền nếp...
Các phong trào nở rộ
Thu nhập nâng cao đã giúp các phong trào văn hóa văn nghệ, đời sống tinh thần của người dân được chú trọng. Những năm qua, công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã Phù Đổng đạt nhiều kết quả tích cực.
Năm học 2018 - 2019, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt. 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường phổ thông công lập đạt 66,4%. Đặc biệt, năm 2019, trường Mầm non Phù Đổng được đón nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.
Trong năm 2019, toàn xã đã tổ chức 4 buổi truyên truyền, trang trí trực quan 46 pano và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước. Đặc biệt trong năm, xã đã tổ chức thành công Lễ hội Mẫu, Lễ hội Gióng đảm bảo đầy đủ nội dung, trang trọng, an toàn, tiết kiệm.
Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay xã có 6/6 thôn đạt thôn văn hóa (đạt 100%); 3.549/3.763 số hộ đạt gia đình văn hóa (đạt 94,3%). Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em được quan tâm; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và chính sách xã hội. Đến nay, toàn xã chỉ còn 2 hộ nghèo (chiếm 0,05%) và 85 hộ cận nghèo (chiếm 2,14%). Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, ổn định...
Để duy trì và phát huy các kết quả đạt được, năm 2020, xã Phù Đổng tiếp tục đề ra các mục tiêu kinh tế - xã hội cao hơn năm trước. Với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, hy vọng rằng những mục tiêu kinh tế - xã hội của xã Phù Đổng tiếp tục đạt được và giữ vững, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu trở thành đơn vị cấp quận của Gia Lâm.