DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Quận Hai Bà Trưng: Gần 80% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”

Linh Nguyễn
28-05-2019 18:36
Kinhtedothi-Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp quận Hai Bà Trưng đã đẩy mạnh thi đua, trong đó hàng năm toàn quận có 80% số người qua đời được thực hiện hỏa táng.
Chiều nay (28/5), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024, với sự có mặt của 189 đại biểu.
Diễn ra trong hai ngày 28-29/5, Đại hội tiến hành đánh giá công tác MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2014-2019 và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XV, cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2019-2024…
 Toàn cảnh Đại hội
Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, 5 năm qua với nhiều sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước, Ủy ban MTTQ quận và các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động sáng tạo tập hợp được lực lượng, với nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động được các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng đã phát huy được dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị.
Các hoạt động được thường xuyên đổi mới phương thức tổ chức, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo củng cố và nâng cao chất lượng các ban công tác mặt trận địa bàn dân cư, từ đó góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của quận.
Trong đó đáng chú ý, thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp tại quận đã đẩy mạnh thi đua, 5 năm qua đạt tỷ lệ bình quân về tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” là 79,8%; tỷ lệ hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa” là 87,9%. Đặc biệt, hàng năm toàn quận có 80% số người qua đời được thực hiện hỏa táng. Bên cạnh đó, qua 5 năm, Ủy ban MTTQ các cấp quận tích cực vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt hơn 11 tỷ đồng, giảm từ 520 hộ nghèo đầu nhiệm kỳ chỉ còn 96 hộ nghèo và 84 hộ cận nghèo vào đầu năm nay.
Phát huy những kết quả khả quan đó, sang nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng xây dựng chương trình hành động với 3 khâu đột phá chiến lược, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp chủ yếu.
Các chỉ tiêu cơ bản được xác định là: 100% đơn vị mặt trận các cấp của quận xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; hoàn thành 100% chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các loại quỹ khác, tham gia thực hiện giảm nghèo bền vững; 100% ủy ban MTTQ các phường, ban công tác mặt trận, tổ dân phố tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư tại các tổ và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; 100% ủy ban MTTQ phường và ban công tác mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Ủy ban MTTQ quận đạt vững mạnh tiêu biểu.