DÒNG SỰ KIỆN. * 90 NĂM ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * XUÂN CANH TÝ 2020 * DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO COVID-19

Quận Hai Bà Trưng: Nâng cao nghiệp vụ cải cách hành chính cho cán bộ, công chức

Linh Chi
23-05-2018 16:11
Kinhtedothi - Ngày 23/5, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2018.
Quang cảnh hội nghị tập huấn
Tham dự hội nghị có hơn 170 học viên là các thủ trưởng, công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) tại các cơ quan chuyên môn; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp; hiệu trưởng các trường công lập; lãnh đạo các đơn vị hiệp quản; cán bộ, công chức (CBCC) của UBND 20 phường thuộc quận.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong nhấn mạnh, CCHC được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2018 của UBND quận, phòng, ban, đơn vị, UBND phường. Trong đó, đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC là một nội dung quan trọng, những năm gần đây là một nhu cầu cấp thiết, cũng nhằm góp phần triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”.
Tuy nhiên, công tác CCHC tại quận còn những mặt chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của quận và đòi hỏi ngày càng cao phục vụ công dân, tổ chức, DN. Trong đó, một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng nên triển khai thực hiện CCHC còn đối phó, chưa thật sự cải tiến lề lối làm việc; còn tình trạng CBCC xem nhẹ kỷ luật kỷ cương hành chính, sử dụng thời gian làm việc để giải quyết việc riêng... Nhất là, phong cách ứng xử với tổ chức, công dân của một bộ phận CBCC còn hạn chế, gây phiền hà cho tổ chức, công dân; giải quyết TTHC chưa đúng quy định.
Vì vậy, để thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu thời gian tới, các phòng, ban và các phường xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công trách nhiệm cụ thể trong CCHC tại đơn vị mình. Đặc biệt, cần xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong CCHC; tổ chức tiếp xúc, đối thoại với công dân về giải quyết TTHC; tăng giám sát của Nhân dân trong thúc đẩy CCHC và nâng cao trách nhiệm giải trình, đạo đức công vụ của CBCCVC; tổ chức lấy ý kiến người dân, DN về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công bằng nhiều hình thức thích hợp.
Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo cải cách TTHC, nhất là thực hiện một cửa, một cửa liên thông; tăng rà soát TTHC để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉnh sửa, bổ sung, thay thế, hủy bỏ những TTHC, quy định hành chính còn chồng chéo, gây phiền hà cho Nhân dân; đồng thời đẩy mạnh triển khai DVC trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp, liên thông TTHC.