DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI 2018-HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * HÀ NỘI SAU 10 NĂM MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH * KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Quận Hoàng Mai quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Anh Quý
11-01-2017 17:58
Kinhtedothi - Ngày 11/1, Quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tin liên quan
  • Quận Hoàng Mai tích cực thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo Quận Hoàng Mai tích cực thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo
Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Nghị quyết 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết 06-NQ/TW về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận 09-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.
Để cụ thể hóa, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Quận ủy Hoàng Mai đã ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/QU ngày 10/1/2017 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đồng thời ban hành Kế hoạch 44-KH/QU về tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Quận ủy yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Quận ủy tổ chức học tập, quán triệt hoàn thành trước 25/1/2017; đối với các đại biểu, sau khi dự các sau các hội nghị học tập, phải viết thu hoạch, tập trung nêu rõ trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nhận thức về tình hình, nguyên nhân những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…